Remiss: M2018/01273/K Yttrande om EU-kommissionens förslag om koldioxidnormer för nya tunga fordon

Se remissyttrande som BIL Sweden har skickat in.