Yttrande om Finansdepartementets PM ”Skattereduktion för installation av grön teknik” (Fi2020/002314/S1)

Se remissyttrande som BIL Sweden skickat in.