Remissyttrande – Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2022-2033 och 2022-2037 (Rapport TRV 2020:73376)

Se remissyttrandet som BIL Sweden skickat in