Synpunkter gällande kommissionens förslag på ny batteriförordning - M2020/01583

Se remissyttrande som BIL Sweden skickat in.