Remiss: Yttrande om Energimyndighetens ”förslag till föreskrifter om skyldighet att ge konsumenter miljöinformation om drivmedel” (Diarienr. 2018-017282)

Se remissyttrande som BIL Sweden skickat in.