Yttrande om Miljödepartementets PM "Klimatbonusbilar ska vara registrerade i fem år" (M2020/01180/R)

Se remissyttrande som BIL Sweden skickat in.