Yttrande på Finansdepartementets PM Skattereduktion för investeringar i inventarier anskaffade år 2021 (Fi2020/04897)