Hållbarhet

 

Sustainability - Cities
Applied spectroscopy for future energy and environmental systems (erbjuds av Mälardalens högskola)

In this course, you will learn how the spectroscopy techniques can be used to analyse chemical and structural properties of various materials by interactions with electromagnetic radiation. We will introduce electromagnetic spectrum and discuss underlying theories behind matter transitions affecting radiation in various spectral ranges and thus enabling the spectroscopic analysis.

För vem: Avancerad nivå
Längd: 4 veckor, deltid 33 procent
Start: 9 november
Språk: Engelska
Kostnad: Gratis
 

Sustainability - Cities
Ambient Air Quality Management (erbjuds av Mälardalens högskola)

In this course you will learn about the most common air pollutants and their emission. You will learn how to monitor, assess and model the distribution of air pollution.

För vem: Avancerad nivå
Längd: 4 veckor, deltid 33 procent
Start: 9 november
Språk: Engelska
Kostnad: Gratis
 

Sustainability - Produktion
Lean Produktion (erbjuds av Mälardalens högskola)

Ej online

Kursen fokuserar på konkurrenskraftig lean produktion genom teoretisk kunskap och praktisk färdighet. I kursen får du nödvändig kunskap för att göra värdeflödesanalys och andra typer av förbättringsarbete. Med aktuell och konkurrenskraftig kunskap erbjuder kursen en modern syn på lean produktion i industriella produktionssystem.

För vem: Avancerad nivå
Längd: 9 veckor, deltid 33 procent
Start: 31 augusti
Plats: Eskilstuna
Språk: Svenska
Kostnad: Gratis
 

Sustainability – Generellt
Hållbar utveckling för problemlösare, I (erbjuds av KTH)

Utforska utmaningar för en hållbar utveckling: en introduktion

Det här är den första av tre kurser om hållbar utveckling där du lär dig om hur du kan tänka och agera för att driva utvecklingen framåt utan att kompromissa med nästa generations möjligheter att tillfredsställa sina behov. I kursen reder vi ut vad hållbar utveckling är och hur det utvecklades till vad det är i dag- en holistisk process för att hantera miljömässiga, sociala och ekonomiska utmaningar orsakade av människan. Du får också en introduktion till de bakomliggande orsakerna till varför hållbar utveckling är nödvändig.

För vem: Kursen riktar sig till dig som vill lära dig mer om hållbar utveckling, framförallt till civilingenjörsstudenter och yrkesverksamma inom industrin; beslutsfattare eller problemlösare.
Längd: Ca 12-16 timmar
Start: Tillgänglig till och med 21 sept
Språk: Engelska
Kostnad: Gratis
 

Sustainability – Generellt
Hållbar utveckling för problemlösare, II (erbjuds av KTH)

Trender och lösningar för aktuella hållbarhetsutmaningar

Det här är den andra av tre kurser om hållbar utveckling där du lär dig om hur du kan tänka och agera för att driva utvecklingen framåt utan att kompromissa med nästa generations möjligheter att tillfredsställa sina behov. I kursen får du ta del av exempel på hur multidisciplinär forskning, inklusive ingenjörsvetenskapen bidrar till att finna hållbara lösningar på flera stora hållbarhetsutmaningar, tex hur ett systematiskt tillvägagångsätt kan bidra till att bevarandet av ekosystem och hur materialflödesanalys och smart urban metabolism kan tillämpas för en hållbar resurshantering. Du får också en introduktion till de bakomliggande orsakerna till varför hållbar utveckling är nödvändig.

För vem: Kursen riktar sig till dig som vill lära dig mer om hållbar utveckling, framförallt till civilingenjörsstudenter och yrkesverksamma inom industrin; beslutsfattare eller problemlösare.
Längd: Ca 12-16 timmar
Start: Tillgänglig till och med 21 sept
Språk: Engelska
Kostnad: Gratis
 

Sustainability – Generellt
Strategier för hållbar utveckling, III (erbjuds av KTH)

Bli en problemlösare som driver utvecklingen av hållbar utveckling framåt

Det här den tredje och sista kursen om hållbar utveckling där du lär dig hur du kan tänka och agera för att driva utvecklingen av hållbara lösningar i samhället framåt utan att kompromissa med nästa generations möjligheter att tillfredsställa sina behov. I den här kursen fördjupar vi oss i strategier och styrmedel som har betydelse för att etablera hållbara beteenden och arbetssätt, på individnivå och i samhället i stort. Vi fördjupar oss även i det komplexa sambandet mellan människor värderingar, attityder och beteenden samt diskuterar hur olika perspektiv påverkar vilka hållbarhetsutmaningar som prioriteras.

För vem: Kursen riktar sig till dig som vill lära dig mer om hållbar utveckling, framförallt till civilingenjörsstudenter och yrkesverksamma inom industrin; beslutsfattare eller problemlösare.
Längd: Ca 8-12 timmar
Start: Tillgänglig till och med 21 sept
Språk: Engelska
Kostnad: Gratis
 

Sustainability
Greening the Economy: Lessons and Experiences from Scandinavia (offered by Lund University)

How do we live a good life on one planet with over seven billion people? This course will explore greening the economy on four levels – individual, business, city, and nation. We will look at the relationships between these levels and give many practical examples of the complexities and solutions across the levels. Scandinavia, a pioneering place advancing sustainability and combating climate change, is a unique starting point for learning about greening the economy. We will learn from many initiatives attempted in Scandinavia since the 1970s, which are all potentially helpful and useful for other countries and contexts.

För vem: Beginner level
Längd: Ca 18 timmar (Föreslaget: 5 veckors studier, 5-8 timmar/vecka)
Start: När som helst
Språk: Engelska
Kostnad: Gratis
 

Sustainability – Cities
Greening the Economy: Sustainable Cities (offered by Lund University)

How can we shape urban development towards sustainable and prosperous futures? This course will explore sustainable cities as engines for greening the economy. We place cities in the context of sustainable urban transformation and climate change. Sustainable urban transformation refers to structural transformation processes – multi-dimensional and radical change – that can effectively direct urban development towards ambitious sustainability and climate goals.

För vem: Beginner level
Längd: Ca 12 timmar (Föreslaget: 5 veckors studier, 5 timmar/vecka)
Starts: När som helst
Språk: Engelska
Kostnad: Gratis
 

Sustainability – Circular Economy
Greening the Economy: Circular Economy – Sustainable Materials Management (offered by Lund University.)

This course looks at where important materials in products we use every day come from and how these materials can be used more efficiently, longer, and in closed loops. This is the aim of the Circular Economy, but it doesn’t happen on its own. It is the result of choices and strategies by suppliers, designers, businesses, policymakers and all of us as consumers.

In addition to providing many cases of managing materials for sustainability, the course also teaches skills and tools for analyzing circular business models and promotes development of your own ideas to become more involved in the transition to a Circular Economy.

För vem: Beginner level
Längd: Ca 28 timmar (Föreslaget: 5 veckors studier, 5-8 timmar/vecka)
Start: När som helst
Språk: Engelska
Kostnad: Gratis