Industri 4.0

 


Industri 4.0
Measurement Techniques in Fluid Flow and Heat Transfer (erbjuds av Mälardalens högskola)​

For engineers and scientists who want to understand experimental measurements in fluids, this course can give you the gist of the subject in a quick and efficient way. In this course we will discuss the need for experimental measurements in fluid mechanics and heat transfer, the challenges involved, and how to choose the best method for each application. You will learn about commonly used methods to measure the flow of gases and liquids. You will also learn about methods to measure heat transfer, which is relevant for cooling of high temperature parts in small and large engines for power generation.

För vem: Avancerad nivå
Längd: 5 veckor, deltid 33 procent
Start: 31 augusti
Språk: Engelska
Kostnad: Gratis
 

Industri 4.0
Implementation of Industrial process control (erbjuds av Mälardalens högskola)


This course will deal with real world applications of control systems and with all the practical aspects that need to be considered before hitting the “start button” and running the plant. You will learn how to make the controller faster, more robust, and closer to the desired response for different applications.

The course is perfect for you who are studying your Master or PhD program, but also for you who are working and wish to develop yourself in the topic of control. The suggested pace is 30% (60 learning hours over 5 weeks) but flexible pace is possible. You can also take the course on measurement techniques in fluid flow and heat transfer in parallel, which will help you understand how the sensors used to control the process actually work!

För vem: Avancerad nivå
Längd: 5 veckor, deltid 33 procent
Start: 31 augusti
Språk: Engelska
Kostnad: Gratis
 

Industri 4.0
Seminarieserien Industry 4.0 (erbjuds av Mälardalens högskola)

I denna seminarieserie på elva delar får vi en orientering i industri 4.0:s beståndsdelar. Alla delar är helt digitala och de flesta är på engelska. Alla tillfällen är kl 10.00-12.00. Du kan anmäla dig till alla tillfällen på en gång, eller ett specifikt seminarium två dagar innan varje tillfälle. Du kan även ta del av videopresentationer från tidigare seminarier.
För vem: Alla
Längd: Seminarierna löper från den 21 augusti till den 11 september
Start: 21 augusti
Kostnad: Gratis
 

Industri 4.0
Industri 4.0 (erbjuds av RISE)

Industri 4.0 myntades i Tyskland och har på senare tid blivit alltmer populär inom den svenska industrin. RISE har sammanställt korta filmer (ca 2-3 min per styck) där de gör en djupdykning och reder ut alla begreppen.
För vem: Alla
Längd: Korta informationsfilmer (ca 2-3 min/st)
Start: När som helst
Språk: De flesta seminarierna hålls på engelska
Kostnad: Gratis
 

Industri 4.0 – Arbetsmiljö
Riskbedömning av arbetsrelaterade skador med RAMP I (erbjuds av KTH)

Lär dig identifiera och bedöma belastningsergonomiska risker

Det här är den första av tre kurser med fokus på riskhanteringsprocessen av arbetsrelaterade skador med verktyget RAMP. Kursen ger dig både en bra överblick över hela RAMP-verktyget och färdigheter i att använda RAMP för identifiering och bedömning av muskel- och skelettsjukdomar (MSDs).
För vem: Kursen riktar sig till dig som vill utvecklas professionellt och som arbetar med, eller är ansvarig för, en verksamhet där ni vill minska risken för arbetsrelaterade skador. Alla är välkomna att anmäla sig och inga specifika förkunskaper krävs.
Längd: Ca 12-20 timmar
Start: Kursen finns tillgänglig till och med 30 sept
Språk: Engelska
Kostnad: Gratis
 

Industri 4.0 – Arbetsmiljö
Riskbedömning av arbetsrelaterade skador med RAMP II (erbjuds av KTH)

Förbättra din arbetsmiljö genom att lära dig använda alla RAMP-moduler

Det här är den andra av tre kurser med fokus på riskhanteringsprocessen av arbetsrelaterade skador med verktyget RAMP. I den här kursen fördjupar du dina kunskaper och lär dig tillämpa samtliga moduler i RAMP- verktyget. Du tränar på att göra bedömningar utifrån autentiska situationer med manuellt arbete och lär dig tolka och utveckla lösningar som presenteras för olika intressenter inom en organisation.
För vem: Kursen riktar sig till dig som vill utvecklas professionellt och som arbetar med, eller är ansvarig för, en verksamhet där ni vill minska risken för arbetsrelaterade skador. Alla är välkomna att anmäla sig och inga specifika förkunskaper krävs.
Längd: Ca 12-20 timmar
Start: Kursen finns tillgänglig till och med 30 sept
Språk: Engelska
Kostnad: Gratis
 

Industri 4.0 – Arbetsmiljö
Riskbedömning av arbetsrelaterade skador med RAMP III (erbjuds av KTH)

Bli ledande inom belastningsergonomi genom att fördjupa dina färdigheter i riskhantering

I den här kursen vässar du dina färdigheter i att använda RAMP för riskhantering av arbetsrelaterade skador. Du fördjupar dina kunskaper i att tillämpa alla fyra modulerna i RAMP-verktyget och hur du arbetar med hela riskhanteringsprocessen, från identifiering och bedömning till upprättande av handlingsplaner och uppföljningar.

För vem: Kursen riktar sig till dig som arbetar med, eller leder en verksamhet där riskhantering av arbetsrelaterade skador (MSDs) är relevant och som vill utvecklas professionellt. Alla är välkomna att anmäla sig och inga specifika förkunskaper krävs.
Längd: Ca 12-20 timmar
Start: Kursen finns tillgänglig till och med 30 sept
Språk: Engelska
Kostnad: Gratis
 

Industri 4.0 – Produktion
Additiv tillverkning – Produkt- och tillverkningsaspekter, 2,5 hp (erbjuds av Högskolan Väst)

Kursens lyfter fram hur konstruktiva utformningar av produkter för att dessa skall kunna tillverkas med additiva metoder. Vidare innehåller kursen programmering av processparametrar och hur dessa påverkar metallurgi och hållfasthet hos de tillverkade objekten. Dessutom fokuseras olika metoder för inspektion och validering, samt kostnadskalkylering utifrån ett globalt perspektiv inkluderande miljö- och hållbarhetsaspekter.

För vem: Avancerad nivå. Behörighetskrav är fullgjorda kursfordringar om 90 hp inom elektroteknik, datateknik, maskinteknik eller motsvarande.
Längd: 6 veckor 
Start: vecka 46
Kostnad: Gratis
 

IT/Industri 4.0/Digitalisering – Digital Transformation
Teknikutvecklingen bakom förändringen (erbjuds av RISE)

RISE har sammanställt korta filmer (ca 2-3 min per styck) som beskriver möjligheterna med allt från 3D-printning till Internet of Things, om hur Blockchain egentligen fungerar och om hur man kan öka både effektivitet och affärer med VR-teknik.

För vem: Alla
Längd: Korta informationsfilmer (ca 2-3 min/st)
Start: När som helst
Kostnad: Gratis
 

Industri 4.0 – Digital Factory
Digitaliserade processer och produktion (erbjuds av RISE)

RISE har sammanställt korta filmer (ca 2-3 min per styck) om alltifrån smart underhåll och smarta fabriker till effektivisering av administration. Exempel ges från flera små industriföretag i Sverige som hittat smarta sätt att utveckla sin produktion.
För vem: Alla
Längd: Korta informationsfilmer (ca 2-3 min/st)
Start: När som helst
Kostnad: Gratis
 

Industri 4.0 – Automatisering & Robotics
Den digitaliserade medarbetaren (erbjuds av RISE)

Hur jobbar man med en robot som kollega?

RISE har sammanställt korta filmer (ca 2-3 min per styck) om hur anställdas egenskaper kan förstärkas med hjälp av teknik, hur sätts människan i fokus för utvecklingen, vilka organisationsformer som lämpar sig bäst etc.
För vem: Alla
Längd: Korta informationsfilmer (ca 2-3 min/st)
Start: När som helst
Kostnad: Gratis