Industri 4.0

 

Industri 4.0
Industri 4.0 (erbjuds av RISE)

Industri 4.0 myntades i Tyskland och har på senare tid blivit alltmer populär inom den svenska industrin. RISE har sammanställt korta filmer (ca 2-3 min per styck) där de gör en djupdykning och reder ut alla begreppen.
För vem: Alla
Längd: Korta informationsfilmer (ca 2-3 min/st)
Start: När som helst
Språk: De flesta seminarierna hålls på engelska
Kostnad: Gratis
 

Industri 4.0 – Produktion
Additiv tillverkning – Produkt- och tillverkningsaspekter, 2,5 hp (erbjuds av Högskolan Väst)

Kursens lyfter fram hur konstruktiva utformningar av produkter för att dessa skall kunna tillverkas med additiva metoder. Vidare innehåller kursen programmering av processparametrar och hur dessa påverkar metallurgi och hållfasthet hos de tillverkade objekten. Dessutom fokuseras olika metoder för inspektion och validering, samt kostnadskalkylering utifrån ett globalt perspektiv inkluderande miljö- och hållbarhetsaspekter.

För vem: Avancerad nivå. Behörighetskrav är fullgjorda kursfordringar om 90 hp inom elektroteknik, datateknik, maskinteknik eller motsvarande.
Längd: 6 veckor 
Start: vecka 46
Kostnad: Gratis
 

IT/Industri 4.0/Digitalisering – Digital Transformation
Teknikutvecklingen bakom förändringen (erbjuds av RISE)

RISE har sammanställt korta filmer (ca 2-3 min per styck) som beskriver möjligheterna med allt från 3D-printning till Internet of Things, om hur Blockchain egentligen fungerar och om hur man kan öka både effektivitet och affärer med VR-teknik.

För vem: Alla
Längd: Korta informationsfilmer (ca 2-3 min/st)
Start: När som helst
Kostnad: Gratis
 

Industri 4.0 – Digital Factory
Digitaliserade processer och produktion (erbjuds av RISE)

RISE har sammanställt korta filmer (ca 2-3 min per styck) om alltifrån smart underhåll och smarta fabriker till effektivisering av administration. Exempel ges från flera små industriföretag i Sverige som hittat smarta sätt att utveckla sin produktion.
För vem: Alla
Längd: Korta informationsfilmer (ca 2-3 min/st)
Start: När som helst
Kostnad: Gratis
 

Industri 4.0 – Automatisering & Robotics
Den digitaliserade medarbetaren (erbjuds av RISE)

Hur jobbar man med en robot som kollega?

RISE har sammanställt korta filmer (ca 2-3 min per styck) om hur anställdas egenskaper kan förstärkas med hjälp av teknik, hur sätts människan i fokus för utvecklingen, vilka organisationsformer som lämpar sig bäst etc.
För vem: Alla
Längd: Korta informationsfilmer (ca 2-3 min/st)
Start: När som helst
Kostnad: Gratis