IT (inkl. AI, Machine Learning, SW etc)

IT - Hemsida
Jobbredo - hemsida, bild och text (erbjuds av ABF)

Kursen innehåller två delar - jobbredo och inriktning hemsida, bild och text och genomförs på distans. I jobbredodelen är syftet att göra dig redo att söka jobb och du får tillgång till ett omfattande material (jobbredodelen sker i Teams).
För vem: Alla
Längd: 10 tillfällen, måndagar och onsdagar
Start: 16 november
Språk: Svenska
Kostnad: Gratis

 

IT
Jobbredo - Att skriva för sociala medier (erbjuds av ABF)

I Inriktningsdelen i denna kurs får du lära dig grunderna i att skriva content för nyhetsbrev och kanaler som Facebook, Instagram och Twitter. Vi kommer att gå igenom olika digitala kanaler och hur du kan göra för att anpassa innehåll till dessa. Vi kommer göra skrivövningar tillsammans i grupp samt titta på olika sätt att schemalägga och målgruppsanpassa content. Vi kommer att studera olika populära verktyg för att hantera följare, göra fallstudier på lyckade kampanjer och även ha en enklare introduktion till rörlig bild och ljudproduktion - tex för podcast och YouTube.
Kursen är på distans och du kan delta med både PC och Mac eller smartphone/platta.
För vem: Alla
Längd: 10 tillfällen, tisdagar och torsdagar
Start: 10 november
Språk: Svenska
Kostnad: Gratis

 

 

IT
Jobbredo + bygga hemsida i wordpress (obs fysiska tillfällen i Stockholm)(erbjuds av ABF)

Den här kursen riktar sig till dig som är permitterad, blivit eller riskerar att bli uppsagd eller varslad eller har svårt att få jobb p.g.a. av den rådande Coronapandemin. Kursen innehåller två delar - jobbredo och inriktning hemsida och genomförs i huvudsak på distans (2-3 av 10 träffar är på plats i ABF-huset i Stockholm). I jobbredodelen är syftet att göra dig redo att söka jobb och du får tillgång till ett omfattande material. I Inriktningsdelen i denna kurs får du lära dig grunderna att göra och uppdatera en hemsida i wordpress. Målet med inriktningen är att du ska kunna jobba med ansvar för hemsidor på t.ex. ett mindre företag.
För vem: Alla
Längd: 10 tillfällen, tisdagar och torsdagar
Start: 10 november
Språk: Svenska
Kostnad: Gratis

 

IT - Programmering
Jobbredo + grunder i programmering (erbjuds av ABF)

 

Den här kursen riktar sig till dig som är permitterad, blivit eller riskerar att bli uppsagd eller varslad eller har svårt att få jobb p.g.a. av den rådande Coronapandemin. Kursen innehåller två delar - jobbredo och inriktning programmering och genomförs på distans på nätet. I jobbredodelen är syftet att göra dig redo att söka jobb och du får tillgång till ett omfattande material. I Inriktningsdelen i denna kurs får du lära dig grunderna i programmering. Inga tidigare förkunskaper krävs i programmering. Målet är att stärka dig i på arbetsmarknaden i en växande It-branch.

För vem: Alla
Längd: 10 tillfällen, onsdagar och fredagar
Start: 11 november
Språk: Svenska
Kostnad: Gratis


IT - AI
AI CLASS (MOOC) (erbjuds av Mälardalens högskola)

AI Class sets out to improve general knowledge about Artificial Intelligence (AI), Machine Learning (ML) and Deep Learning (DL). The aim to increase understanding of how these techniques can be used to improve the use of large amounts of data.
 

IT - Machine Learning
Basic Knowledge on Machine Learning (MOOC) (erbjuds av Mälardalens högskola)

This online MOOC course introduces you to Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning. Additional to this, it will give you basic knowledge in Big Data, Mathematics, Probability, Statistics, and the programming language Python. In addition to giving you this knowledge, successful completion of the course will make you eligible for these academic online courses at MDH:

  • Machine Learning with Big Data (7.5 credits)
  • Predictive Data Analytics (2,5 credits)
  • Deep Learning with Industrial Imaging (2,5 credits)

     

IT - Software
Industriell underhållsutveckling (erbjuds av Mälardalens högskola)

Ej online

Den här kursen fokuserar på värdet av tillförlitlighet i produktionssystem och hur underhåll bidrar till bästa möjliga tillförlitlighet. Kursen är ger insikt, kunskap och färdigheter om begrepp, metoder och tekniker för industriell underhållsutveckling och fokuserar även på underhåll som värdeskapande verksamhet och hur du kan identifiera de delar av underhållet som inte genererar värde för organisationen.

För vem: Avancerad nivå
Längd: 9 veckor, deltid 33 procent
Start: 9 november
Plats: Eskilstuna
Språk: Svenska
Kostnad: Gratis
 

IT - Big Data
Big data och molntjänster för industriella tillämpningar (erbjuds av Mälardalens högskola)

Ej online

Tillverkningsindustrin samlar allt större mängder av big data, det vill säga data med hög hastighet, genererad från ett brett spektrum av källor i olika format och kvalitetsnivåer. Men vad är data om vi inte förstår den? Den här kursen hjälper dig att behärska de grundläggande begreppen kring big data, molnbaserade tjänster och smart beslutsfattande för industriella system.

För vem: Avancerad nivå
Längd: 9 veckor, deltid 33 procent
Start: 9 november
Plats: Eskilstuna
Språk: Svenska
Kostnad: Gratis
 

IT - Software/Quality Assurance
Model based testing in practice (erbjuds av Mälardalens högskola)

This course deals with model-based testing, a class of technologies shown to be effective and efficient in assessing the quality and correctness of large software systems.

Throughout the course the participants will learn how to design and use model-based testing tools, how to create realistic models and how to use these models to automate the testing process in their organisation.

För vem: Avancerad nivå
Längd: 9 veckor, deltid 17 procent
Start: 11 november
Språk: Engelska
Kostnad: Gratis


IT – Machine Learning
Predictive Data Analytics (erbjuds av Mälardalens högskola)

The course aims to give insights in fundamental concepts of machine learning for predictive analytics to provide actionable, i.e., better and more informed decisions in, forecasting. It covers the key concepts to extract useful information and knowledge from data sets to construct predictive modeling.

Introduction: overview of Predictive data analytics and Machine learning for predictive analytics.

Data exploration and visualization: presents case studies from industrial application domains and discusses key technical issues related to how we can gain insights enabling to see trends and patterns in industrial data.

Predictive modeling: consists of issues in construction of predictive modeling, i.e., model data and determine Machine learning algorithms for predicative analytics and techniques for model evaluation.

För vem: Avancerad nivå
Längd: 6 veckor, deltid 25 procent
Start: 30 november
Språk: Engelska
Kostnad: Gratis
 

IT - Software
Quality assurance - Regression testing and fault prediction

The course consists of two parts: For the regression test selection part, the purpose is to enable participants get an in-depth understanding of techniques for selecting test cases that should be executed following changes to the software under test.

For the software fault prediction part, the purpose is to use software fault prediction models as a way to provide quality estimates using measurements from design and testing processes.

The course will further discuss methodology of building simple software fault prediction models and highlight its use.

För vem: Avancerad nivå
Längd: 31 augusti 2020 - 17 januari 2021, deltid 10 procent
Start: 31 augusti
Språk: Engelska
Kostnad: Gratis
 

IT - Software
Safety critical software (erbjuds av Mälardalens högskola)

The purpose is to give the students an overview of issues and methods for development and assurance of safety-critical software, including details of selected technologies, methods and tools.

För vem: Avancerad nivå
Längd: 31 augusti 2020 - 17 januari 2021, deltid 25 procent
Start: 31 augusti
Språk: Engelska
Kostnad: Gratis
 

IT - Software
Circuits and Electronics 1: Basic Circuit Analysis (offered by Massachusetts Institute of Technology)

Want to learn about circuits and electronics, but unsure where to begin? Wondering how to make computers run faster or your mobile phone battery last longer? This free circuits course taught by edX CEO and MIT Professor Anant Agarwal and colleagues is for you.

This is the first of three online Circuits & Electronics courses offered by Professor Anant Agarwal and colleagues at MIT, and is taken by all MIT Electrical Engineering and Computer Science (EECS) majors.

Topics covered include: resistive elements and networks; circuit analysis methods including KVL, KCL and the node method; independent and dependent sources; linearity, superposition, Thevenin & Norton methods; digital abstraction, combinational gates; and MOSFET switches and small signal analysis. Design and lab exercises are also significant components of the course.

Weekly coursework includes interactive video sequences, readings from the textbook, homework, online laboratories, and optional tutorials. The course will also have a final exam.

This is a self-paced course, so there are no weekly deadlines. However, all assignments are due when the course ends.

För vem: Beginners level
Längd: 5 veckor, 5-7 timmar per vecka
Start: När som helst
Språk: Engelska
Kostnad: Gratis
 

IT – AI
Elements of AI (erbjuds av Linköpings Universitet)

Välkommen att lära dig grunderna i artificiell intelligens!

Elements of AI är en kostnadsfri onlinekurs som beskriver grunderna i AI. Kursen riktar sig till alla som vill veta vad AI är, vad man kan göra (eller inte göra) med AI och hur AI påverkar våra liv. Du behöver inte vara insatt i matematik eller programmering. Utbildningen kombinerar teori med praktiska exempel och kan göras i egen takt.

För vem: Alla
Längd: Ca 15-30 timmar
Start: När som helst
Kostnad: Gratis


IT – AI
AI For Everyone (offered by deeplearning.ai)

AI is not only for engineers. If you want your organization to become better at using AI, this is the course to tell everyone--especially your non-technical colleagues--to take.

In this course, you will learn:
- The meaning behind common AI terminology, including neural networks, machine learning, deep learning, and data science
- What AI realistically can--and cannot--do
- How to spot opportunities to apply AI to problems in your own organization
- What it feels like to build machine learning and data science projects
- How to work with an AI team and build an AI strategy in your company
- How to navigate ethical and societal discussions surrounding AI

För vem: Beginner level. Though this course is largely non-technical, engineers can also take this course to learn the business aspects of AI.
Längd: Ca 9 timmar (Föreslaget: 4 veckors studier, 2-3 timmar/vecka)
Start: När som helst
Språk: Engelska
Kostnad: Gratis
 

IT – AI, Machine Learning, Deep Learning
Introduction to TensorFlow for Artificial Intelligence, Machine Learning, and Deep Learning
(offered by deeplearning.ai)

If you are a software developer who wants to build scalable AI-powered algorithms, you need to understand how to use the tools to build them. This course is part of the upcoming Machine Learning in Tensorflow Specialization and will teach you best practices for using TensorFlow, a popular open-source framework for machine learning.

The Machine Learning course and Deep Learning Specialization from Andrew Ng teach the most important and foundational principles of Machine Learning and Deep Learning. This new deeplearning.ai TensorFlow Specialization teaches you how to use TensorFlow to implement those principles so that you can start building and applying scalable models to real-world problems. To develop a deeper understanding of how neural networks work, we recommend that you take the Deep Learning Specialization.

För vem: Intermediate level. Experience in Python coding and high school-level math is required. Prior machine learning or deep learning knowledge is helpful but not required.
Längd: Ca 10 timmar (Föreslaget: 4 veckors studier, 4-5 timmar/vecka)
Start: När som helst
Språk: Engelska
Kostnad: Gratis
 

IT – Deep Learning
Neural Networks and Deep Learning (offered by deeplearning.ai)

If you want to break into cutting-edge AI, this course will help you do so. Deep learning engineers are highly sought after, and mastering deep learning will give you numerous new career opportunities. Deep learning is also a new "superpower" that will let you build AI systems that just weren't possible a few years ago.

In this course, you will learn the foundations of deep learning. When you finish this class, you will:
- Understand the major technology trends driving Deep Learning
- Be able to build, train and apply fully connected deep neural networks
- Know how to implement efficient (vectorized) neural networks
- Understand the key parameters in a neural network's architecture

This course also teaches you how Deep Learning actually works, rather than presenting only a cursory or surface-level description. So after completing it, you will be able to apply deep learning to a your own applications.

This is the first course of the Deep Learning Specialization.

För vem: Intermediate level
Längd: Ca 18 timmar
Start: När som helst
Språk: Engelska
Kostnad: Gratis
 

IT – Programming
Algorithms, Part 1 (offered by Princeton University)

This course covers the essential information that every serious programmer needs to know about algorithms and data structures, with emphasis on applications and scientific performance analysis of Java implementations. Part I covers elementary data structures, sorting, and searching algorithms. Part II focuses on graph- and string-processing algorithms.

It does not offer a certificate upon completion.

För vem: Intermediate level
Längd: Ca 33 timmar (Föreslaget: 6 veckors studier, 6-10 timmar/vecka)
Start: När som helst
Språk: Engelska
Kostnad: Gratis
 

IT – Programming
Algorithms, Part 2 (offered by Princeton University)

This course covers the essential information that every serious programmer needs to know about algorithms and data structures, with emphasis on applications and scientific performance analysis of Java implementations. Part I covers elementary data structures, sorting, and searching algorithms. Part II focuses on graph- and string-processing algorithms.

It does not offer a certificate upon completion.

För vem: Intermediate level
Längd: Ca 36 timmar (Föreslaget: 6 veckors studier, 6-10 timmar/vecka)
Start: När som helst
Språk: Engelska
Kostnad: Gratis
 

IT – Machine Learning
Machine learning (offered by Stanford University)

Machine learning is the science of getting computers to act without being explicitly programmed. In the past decade, machine learning has given us self-driving cars, practical speech recognition, effective web search, and a vastly improved understanding of the human genome. Machine learning is so pervasive today that you probably use it dozens of times a day without knowing it. Many researchers also think it is the best way to make progress towards human-level AI. In this class, you will learn about the most effective machine learning techniques, and gain practice implementing them and getting them to work for yourself. More importantly, you'll learn about not only the theoretical underpinnings of learning, but also gain the practical know-how needed to quickly and powerfully apply these techniques to new problems. Finally, you'll learn about some of Silicon Valley's best practices in innovation as it pertains to machine learning and AI.

This course provides a broad introduction to machine learning, datamining, and statistical pattern recognition. Topics include: (i) Supervised learning (parametric/non-parametric algorithms, support vector machines, kernels, neural networks). (ii) Unsupervised learning (clustering, dimensionality reduction, recommender systems, deep learning). (iii) Best practices in machine learning (bias/variance theory; innovation process in machine learning and AI). The course will also draw from numerous case studies and applications, so that you'll also learn how to apply learning algorithms to building smart robots (perception, control), text understanding (web search, anti-spam), computer vision, medical informatics, audio, database mining, and other areas.

För vem: Assume intermediate level
Längd: Ca 56 timmar
Start: När som helst
Språk: Engelska
Kostnad: Gratis
 

IT – Machine Learning
Machine learning with Python (offered by IBM)

This course dives into the basics of machine learning using an approachable, and well-known programming language, Python.

In this course, we will be reviewing two main components:
First, you will be learning about the purpose of Machine Learning and where it applies to the real world.
Second, you will get a general overview of Machine Learning topics such as supervised vs unsupervised learning, model evaluation, and Machine Learning algorithms.

In this course, you practice with real-life examples of Machine learning and see how it affects society in ways you may not have guessed!

By just putting in a few hours a week for the next few weeks, this is what you’ll get.
1) New skills to add to your resume, such as regression, classification, clustering, sci-kit learn and SciPy
2) New projects that you can add to your portfolio, including cancer detection, predicting economic trends, predicting customer churn, recommendation engines, and many more.
3) And a certificate in machine learning to prove your competency, and share it anywhere you like online or offline, such as LinkedIn profiles and social media.

För vem: Intermediate level
Längd: Ca 18 timmar
Start: När som helst
Språk: Engelska
Kostnad: Gratis
 

IT – Machine Learning
Machine learning using SAS Viya (offered by SAS)

This course covers the theoretical foundation for different techniques associated with supervised machine learning models. In addition, a business case study is defined to guide participants through all steps of the analytical life cycle, from problem understanding to model deployment, through data preparation, feature selection, model training and validation, and model assessment. A series of demonstrations and exercises is used to reinforce the concepts and the analytical approach to solving business problems.

This course uses Model Studio, the pipeline flow interface in SAS Viya that enables you to prepare, develop, compare, and deploy advanced analytics models. You learn to train supervised machine learning models to make better decisions on big data. The SAS applications used in this course make machine learning possible without programming or coding.

För vem: Intermediate level
Längd: Ca 27 timmar
Start: När som helst
Språk: Engelska
Kostnad: Gratis
 

IT – Programming
R Programming (offered by John Hopkins University)

In this course you will learn how to program in R and how to use R for effective data analysis. You will learn how to install and configure software necessary for a statistical programming environment and describe generic programming language concepts as they are implemented in a high-level statistical language. The course covers practical issues in statistical computing which includes programming in R, reading data into R, accessing R packages, writing R functions, debugging, profiling R code, and organizing and commenting R code. Topics in statistical data analysis will provide working examples.

För vem: Intermediate level
Längd: Ca 21 timmar
Start: När som helst
Språk: Engelska
Kostnad: Gratis
 

IT – Programming
Introduction to Programming with MATLAB (offered by Vanderbilt University)

This course teaches computer programming to those with little to no previous experience. It uses the programming system and language called MATLAB to do so because it is easy to learn, versatile and very useful for engineers and other professionals. MATLAB is a special-purpose language that is an excellent choice for writing moderate-size programs that solve problems involving the manipulation of numbers. The design of the language makes it possible to write a powerful program in a few lines. The problems may be relatively complex, while the MATLAB programs that solve them are relatively simple: relative, that is, to the equivalent program written in a general-purpose language, such as C++ or Java. As a result, MATLAB is being used in a wide variety of domains from the natural sciences, through all disciplines of engineering, to finance, and beyond, and it is heavily used in industry. Hence, a solid background in MATLAB is an indispensable skill in today’s job market.

För vem: Beginner level
Längd: Ca 23 timmar
Start: När som helst
Språk: Engelska
Kostnad: Gratis
 

IT – Data Analytics
Data Analysis with Python (offered by IBM)

Learn how to analyze data using Python. This course will take you from the basics of Python to exploring many different types of data. You will learn how to prepare data for analysis, perform simple statistical analysis, create meaningful data visualizations, predict future trends from data, and more!

Topics covered:
1) Importing Datasets
2) Cleaning the Data
3) Data frame manipulation
4) Summarizing the Data
5) Building machine learning Regression models
6) Building data pipelines

För vem: Beginner level
Längd: Approx 13 hours to complete
Start: När som helst
Språk: Engelska
Kostnad: Gratis
 

IT – AI
AI – intelligensen som förändrar spelplanen (erbjuds av RISE)

AI innebär kanske den största förändringen i hela mänsklighetens historia, men vad innebär egentligen AI och på vilka sätt kan AI användas?

RISE har sammanställt korta filmer (ca 2-3 min per styck).

För vem: Alla
Längd: Korta informationsfilmer (ca 2-3 min/st)
Start: När som helst
Kostnad: Gratis
 

IT/Industry 4.0/Digitalisation – Digital Transformation
Teknikutvecklingen bakom förändringen (erbjuds av RISE)

RISE har sammanställt korta filmer (ca 2-3 min per styck) som beskriver möjligheterna med allt från 3D-printning till Internet of Things, om hur Blockchain egentligen fungerar och om hur man kan öka både effektivitet och affärer med VR-teknik.

För vem: Alla
Längd: Korta informationsfilmer (ca 2-3 min/st)
Start: När som helst
Kostnad: Gratis