Information gällande bränsleförbrukning för nya bilar.

Det är viktigt att vara medveten om att nya bilars bränsleförbrukning vid verklig körning är högre än de officiellt angivna värdena
 

Officiell bränsleförbrukning

För alla nya personbilar som säljs inom EU måste officiella mätvärden för bränsleförbrukning anges. Förbrukningen mäts enligt en fastslagen körcykel för stadskörning, blandad körning och landsvägskörning och anges i liter per 100 kilometer. Syftet med de officiella värdena för bränsleförbrukning är att det ska gå att jämföra olika bilar på ett likvärdigt sätt när det gäller hur mycket bränsle de drar. För att uppnå sådan jämförbarhet testas alla bilar på ett standardiserat sätt i laboratoriemiljö. Generellt hamnar förbrukningen på en lägre nivå än vid verklig körning.
 

Verklig bränsleförbrukning

En bils bränsleförbrukning utanför laboratoriet, dvs. i verkligheten, påverkas i mycket hög grad av vägförhållanden, körsätt, klimat, bilens kondition, hastighet, däck och last, men även värme, eluppvärmda stolar, belysning, fläkt, radio och AC. En bils faktiska bränsleförbrukning är därmed normalt betydligt högre än det certifierade bränsleförbrukningsvärdet. Enligt tidigare uppgifter från Konsumentverket, bl a i broschyren  ” NYBILSGUIDEN – om bränlseförbrukning och vår miljö ” uppgavs att ”I vissa fall kan skillnaden mellan testvärden och värden vid vardaglig körning vara upp till 30 % ”.
 

Bra vägledare för konsumenten

Det är viktigt att komma ihåg att de värden som deklareras vid ett officiellt laboratorietest inte bör likställas med verklig bränsleförbrukning. Däremot är det officiella testet en bra vägledare för konsumenten vid jämförelse mellan olika bilmärken och bilmodeller.
 

Konsumentverket

På Konsumentverkets hemsida (www.bilsvar.se) informerar man om bilars bränsleförbrukning. Bilsvar ger en översikt över nya personbilar som säljs på den svenska marknaden och är framtagen i enlighet med EU-direktivet (1999/94/EG). Klicka här för att läsa om bilars bränsleförbrukning på Konsumentverkets hemsida.
 

Ny mätmetod

Den körcykel som används för testerna inom EU håller på att ses över. Tanken är att försöka utforma den så att testvärden och verklig förbrukning stämmer överens betydligt bättre. Önskvärt vore det då om alla världens biltillverkare genomgår samma test, vilket är på gång med ”World harmonized Light vehicles Test Procedure” (WLTP) och skulle gagna konsumenten. Fordonsbranschen välkomnar en sådan utveckling.