Klimatbonusbilar

Under de senaste tio åren har koldioxidutsläppen från nya bilar i Sverige minskat snabbast i EU. De politiska visioner som idag finns bäddar för att den trenden ska fortsätta. 

För att nå målen kommer det att krävas en kombination av de tre hörnstenar som industrin arbetar med: energieffektivisering, ökad användning av biobränslen, samt ny teknik (för energilagring och framdrift).

För att den positiva utvecklingen gällande klimatpåverkan från personbilar är det av största vikt att de styrmedel som finns, t.e.x klimatbonusbilar är rätt utformade, dv.s teknikneutrala, långsiktiga och i harmoni med resten av EU.