Seminarier

Här finns presentationer och annan dokumentation från BIL Swedens och MRFs seminarieaktiviteter under Almedalsveckan 2007.

Klimatet, vädret och bilismen Seminarium arrangerat av BIL Sweden och MRF på Almedalen den 8 juli 2007.
Klicka på resp. medverkande för att se deras presentationer.

Medverkande:
Erland Källén - Professor i dynamisk meteorologi, Stockholms Universitet.
Markku Rummukainen - Klimatexpert, SMHI
Lisa Sennerby Forsse - Rektor, Sveriges lantbruksuniversitet
Ulf Perbo - Vice vd, BIL Sweden

Referat från seminariet

På väg mot en ny infrastrukturpolitik?
Semiarium arrangerat av BIL Sweden och MRF på Almedalen den 9 juli 2007.

Medverkande:
Göran Forssén - Vd Åkeriförbundet
Maria Spetz - Vd Motormännen
Rune Landin - AB Volvo
Anders Karlsson (s) - Ordförande riksdagens trafikutskott
Lena Erixon - Stf gd Vägverket
Lars Wohlin - MEP Kristdemokraterna
Ulf Perbo - Vice Vd BIL Sweden

Referat från seminariet

Hur ska bilismens miljöproblem lösas?
Seminarium arrangerat av BIL Sweden och MRF på Almedalen den 10 juli 2007.

Medverkande
Per Kågeson - Fil dr i miljösystemanalys och författare
Bengt Kriström - Professor och ledamot i hållbarhetskommissionen
Stefan Edman - Miljödebattör, författare och generalsekreterare i Oljekommissionen
Sven Gunnar Persson - riksdagsledamot (kd)
Jan-Erik Sundgren - AB Volvo

Referat från seminariet

Hur nära noll kan vi komma?
Seminarium arrangerat av BIL Sweden och MRF på Almedalen den 11 juli 2007.

Medverkande
Per Kågeson - Fil dr i miljösystemanalys och författare
Lars Bergfalk - Gd för Vägtrafikinspektionen
Ingrid Skogsmo - Volvo Cars (presentationen är utan filmsekvenser)
Claes Tingvall - Vägverket
Thomas Carlson - NTF (presentationen är utan filmsekvenser)


Referat från seminariet

Mobilitetssamtal
Seminarium arrangerat av BIL Sweden och MRF på Almedalen den 12 juli 2007.

Medverkande
Fredrik Bergström - Vd Handels utredningsinstitut
Johan Hakelius - TV4
Maria Abrahamsson - Svenska Dagbladet
Rolf K Nilsson - Riksdagsledamot (m)
Merril Boman - Volvo Lastvagnar

Referat från seminariet