Presentationer från seminarier- Almedalen 2013

    

Här kan du ladda ned presentationer från olika seminarier.

Läs hela programmet.

Söndag 30 juni

MOGEN OCH MOBIL - MED ELLER UTAN BIL?
Medverkande:
Lena Levin, forskare VTI, Staffan Widlert, GD Transportstyrelsen,
Mårten Blix, ämnessakkunnig Framtidskommissionen, Sten Bergheden, (M) Trafikutskottet, Stina Bergström, (Mp) Trafikutskottet, representanter från fordonstillverkarna och fordonsbranschen

 

Måndag 1 juli 

HUR STYR VI SÅ ATT DET FAKTISKT SVÄNGER?
Medverkande: Hans Lindberg, statssekreterare Finansdepartementet, Runar Brännlund, prof Umeå universitet, Svante Axelsson, ordf Svenska Naturskyddsföreningen, Mats Pertoft, (Mp) Skattepolitisk talesperson, representanter från fordonstillverkarna och fordonsbranschen.

FOSSILOBEROENDE FORDONSFLOTTA: FFF-UTREDNINGEN PRESENTERAR
Medverkande: Thomas B Johansson, utredare och Per Kågeson, huvudsekreterare

Tisdag 2 juli

VARFÖR INTE TA BUSSEN?

Medverkande: Jonas Eliasson, prof KTH, Robert Sahlberg, affärsutvecklingsansvarig Karlstadbuss, Erik Ljungberg, kommunikationsdirektör Scania, Lotta Finstorp, (M) Trafikutskottet och Helene Hellmark Knutsson, (S) finanslandstingsråd i opposition, SLL

 

Onsdag 3 juli

HUR FÅR VI BÄTTRE LUFTKVALITET I STÄDERNA?
Medverkande: Bertil Forsberg, prof Umeå universitet, Karin Sjöberg, enhetschef IVL, Charlotte Haentzel, chef för politiska avd, EU-kommissionen i Sverige, Jan-Eric Sundgren, senior adviser to the CEO AB Volvo, Ulla Hamilton, (M) trafikborgarråd Stockholms stad och Suzanne Svensson, (S) Trafikutskottet

Torsdag 4 juli

HUR RESER VI I EN ATTRAKTIV STAD?

Medverkande: Tony Grimaldi, president och CEO Cycleurope, Fredrik Johansson, chef analys och policy Stockholms Handelskammare, Charlotte Wäreborn Schultz, vd Svensk Kollektivtrafik, Anneli Hulthén, (S) kommunalråd Göteborgs stad, Per Ankersjö, (C) miljöborgarråd Stockholms stad och representanter från fordonstillverkarna och fordonsbranschen.

VEM OCH VAD STYR FRAMTIDENS FORDON?
Medverkande: Claes Tingvall, säkerhetsdirektör Trafikverket, Erik Brandsma, GD Energimyndigheten, Kalle Runnberg, Director Government Affairs Volvo PV, Christer Akej, (M) Trafikutskottet och Anders Ygeman, (S) Trafikutskottet

Fredag 5 juli

KÖRKORTET FIXAR JOBBET!
Medverkande: Håkan Ekengren, statssekreterare Näringsdepartementet, Farbod Rezania, expert arbetsmarknadsfrågor Svenskt Näringsliv, Monica Green, (S) Trafikutskottet och Nils Bohlin, konsultchef HUI

Vi arrangerade även en bilutställning som fokuserade på miljöfordon, med presentation av olika typer av miljöbilar varje dag. Mer information om miljöbilsutställningen finns här.