Framtidens fordon är inställlt

BIL Sweden har beslutat att ställa in Framtidens fordon den 23 april 2020 på grund av den rådande situationen med Coronaviruset Covid-19.

Vi hoppas på att återkomma med nytt datum längre fram.

Läs mer om Covid-19 på Folkhälsomyndigheten.se