Hur betydelsefull är bilen?

Välkommen till ett seminarium om bilens betydelse i samhället

WSP har nyligen tagit fram en rapport om bilens roll och betydelse för arbetsmarknad och livskvalitet. Den övergripande bilden är tydlig, bilen är det huvudsakliga transportmedlet i alla aspekter av vårt liv. Det gäller pendlingen till och från arbetet, såväl som i praktiska ärenden i vardagen och på vår fritid. Det talas ofta om bilens negativa effekter, utsläpp, trängsel och trafikolyckor och många politiska beslut syftar till att minska dessa externa effekter. Är politiken för fokuserade på de negativa effekterna med bilen? Vad har politiken för ansvar för att skapa rätt förutsättningar för bilen?

 

Tid: 24 november kl 12.00-13.15 - enklare lunch serveras från 11.30

Plats: Volvo Studio Stockholm, Kungsträdgården, Jussi Björlings allé 5 samt online. Länk till sändningen skickas ut dagen före evenemanget.
 

Program

Presentation av WSP-rapporten ”Bilens betydelse för samhället”

Niklas Domeij och Tore Englén från WSP

Panelsamtal: Politikernas syn på bilens betydelse

Magnus Jacobsson (KD), Teres Lindberg (S), Maria Stockhaus (M) och Lorentz Tovatt (MP)

Anmäl dig här!