Fortsatt kraftig nedgång på bilmarknaden i april

– Registreringarna av både personbilar och lastbilar fortsatte att sjunka i april. Även om man tar hänsyn till att april i år hade två färre registreringsdagar än april förra året är nedgången kraftig. Två färre registreringsdagar motsvarar cirka 10 % färre registreringar, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

- Vi är mycket besvikna över att regeringen i sin vårproposition inte kom med något förslag om införande av en skrotpeng. Skrotstimulanser har med stor framgång införts i flera europeiska länder och har fungerat som en tändvätska för att fått fart på bilmarknaden. Tyskland är ett lysande exempel, där registreringarna ökade med hela 40 % i mars. Regeringens passivitet med att vidta åtgärder för att stimulera den för svensk ekonomi och sysselsättning så viktiga fordonsmarknaden är mycket olycklig, säger Bertil Moldén.

- Några ljuspunkter i registreringsstatistiken för april är den ökade andelen diesel- och miljöbilar vilket gör att koldioxidutsläppen från nya bilar fortsätter att sjunka, säger Bertil Moldén.

- Intressant att notera är att under januari-april i år hade 63 % av de nya bilarna något annat drivmedel än bensin, det vill säga diesel, E85, gas eller elhybrider. Det är mer än en fördubblad andel jämfört med för bara tre år sedan. Under januari-april 2006 var andelen nya bilar som inte drivs med bensin bara 29 %. Det är en dramatisk omställning som har skett på den svenska bilmarknaden och som bidrar till minskade koldioxidutsläpp från nya bilar, avslutar Bertil Moldén.

Pressmeddelandet i sin helhet som pdf

Under april registrerades 18 249 nya personbilar, vilket är en minskning med 33,6 % jämfört med samma månad förra året. Hittills i år, januari-april har registreringarna minskat med 30,4%. Lastbilsregistreringarna totalt minskade med 42,4 % under april till 2 875. Hittills i år har lastbilsregistreringarna minskat med 33,1 %. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton minskade i april med 46,3 % och tunga lastbilar över 16 ton minskade med 17,3 %. Hittills i år har lätta lastbilar minskat med 37,5 % och tunga lastbilar har minskat med 5,6 %.

Registreringarna av miljöbilar minskade under april med 15 % och uppgick till 6 749. Miljöbilsandelen i april var 37,0 %. Det kan jämföras med en andel på 28,7 % i april förra året. Hittills i år ligger miljöbilsandelen på 35,5 % jämfört med 29,8 % samma period förra året.

Antalet nyregistrerade dieselbilar minskade med 33 % i april. Andelen dieslar av de totala nybilsregistreringarna var 39,2 %. April förra året var dieselandelen 38,7 %. Hittills i år ligger dieselandelen på 39,1 % jämfört med 35,5 % samma period förra året.

Nyregistreringarna av personbilar med koldioxidutsläpp högst 120 g/km minskade under april med 16 %. Bilar med max 140 g/km koldioxidutsläpp minskade med 13 %. Andelen bilar med koldioxidutsläpp på högst 140 g/km var 23,7 % i april i år jämfört med 18,1 % april förra året.


Detaljerad information om fordonsregistreringarna finns i bifogade material.

För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 08-700 41 10 eller 070-638 65 31.