Rekord för både andelen miljöbilar och dieselbilar under 2009

• Rekord för andelen miljöbilar • Rekord för andelen dieselbilar • 213 000 nya personbilar och 33 000 lastbilar • Prognos 2010: 235 000 personbilar och 30 000 lätta lastbilar

- När vi summerar bilåret 2009 kan vi se tillbaks på ett turbulent år präglat av finanskrisen. Året inleddes med kraftiga nedgångar för både personbilar och lastbilar, men i slutet på året vände personbilsmarknaden uppåt igen, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

- Både miljöbils- och dieselandelen nådde rekordnivåer under 2009. Det här är mycket positivt för miljön och bidrar till att koldioxidutsläppen från nya bilar sjunker snabbt i Sverige, säger Bertil Moldén.

Pressmeddelandet i sin helhet som pdf

Prognos 2010

- Vår prognos för 2010 är 235 000 nya personbilar, vilket är en uppgång med 10 procent jämfört med fjolårsnivån. Bakgrunden till att vi tror på en ökad bilförsäljning är den förbättrade konjunkturen, fortsatt låga räntor, ökad optimism både hos hushåll och företag och ökade disponibla inkomster, säger Bertil Moldén.

- Även om vi tror på en förbättrad personbilsmarknad under 2010 så är vi fortfarande inte i nivå med en normalmarknad på 255 000 bilar, säger Bertil Moldén.

- Prognosen för nyregistreringarna av lätta lastbilar under 2010 är 30 000 fordon, en uppgång med nästan 10 procent jämfört med 2009, säger Bertil Moldén.

Minskade registreringar av både personbilar och lastbilar under 2009

Under 2009 registrerades enligt preliminära siffror från BIL Sweden 213 380 nya personbilar, vilket är en minskning med 16,0 % jämfört med 2008 års siffra på 253 982. Under enbart december ökade registreringarna med 12,7 %. Lastbilsregistreringarna totalt minskade under 2009 med 28,8 % till 32 921. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton minskade med 30,0% till 27 405. Tunga lastbilar över 16 ton minskade med 20,7 % till 4 781. Under december minskade de totala lastbilsregistreringarna med 7,8 %.

Andelen miljöbilar av de totala nyregistreringarna under 2009 var 38,0 % och dieselandelen var 41,0%, vilket är de högsta nivåerna som hittills noterats. Under 2008 var miljöbilsandelen 34,1% och dieselandelen 36,1%.

Detaljerad information finns i bifogade material.

För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 08 -700 41 10 eller 070-638 65 31