Fortsatt nedgång på bilmarknaden

– Den fortsatta nedgången på bilmarknaden är mycket oroande och det är nu hög tid för regeringen att vidta åtgärder för att stimulera marknaden. Vi presenterade redan i början på december förra året ett åtgärdsprogram som bland annat omfattar fortsatta miljöbilsstimulanser, skrotpremier och en tidsbegränsad befrielse från att betala fordonsskatt för nya bilar, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

– Regeringens handfallenhet jämfört med andra europeiska billänder är förvånande. Där införs nu i snabb takt stimulansprogram för att skrota ut gamla bilar och öka försäljningen av nya. Istället för att stimulera marknaden avvecklar de svenska politikerna mitt i krisen miljöbilsstimulanserna och har lagt frågan om skrotstimulanser i långbänk. Det är dags för regeringen att plocka fram BIL Swedens verktygslåda med de åtta förslag som finns för att stimulera marknaden, säger Bertil Moldén.

Pressmeddelandet i sin helhet som pdf
 
Under februari registrerades 14 603 nya personbilar, vilket är en minskning med 31,3 % jämfört med samma månad förra året. Hittills i år, januari-februari har registreringarna minskat med 32,3%. Lastbilsregistreringarna totalt minskade med 38,6 % under februari till 2 470. Hittills i år har lastbilsregistreringarna minskat med 36,0 %. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton minskade i februari med 42,9 % och tunga lastbilar över 16 ton minskade med 10,5 %. Hittills i år har lätta lastbilar minskat med 41,5 % och tunga lastbilar har minskat med 2,7 %.
 
Registreringarna av miljöbilar minskade under februari med 22,1 % och uppgick till 4 909. Miljöbilsandelen i februari var 33,6 %. Det kan jämföras med en andel på 29,7 % i februari förra året. Hittills i år ligger miljöbilsandelen på 32,9 % jämfört med 32,5 % samma period förra året.
 
Antalet nyregistrerade dieselbilar minskade med 27,3 % i februari. Andelen dieslar av de totala nybilsregistreringarna var 38,6 %. Februari förra året var dieselandelen 36,5 %. Hittills i år ligger dieselandelen på 39,6 % jämfört med 31,8 % samma period förra året.
 
Nyregistreringarna av personbilar med koldioxidutsläpp högst 120 g/km ökade under februari med 11,7 %. Bilar med max 140 g/km koldioxidutsläpp ökade med 4,8 %. Andelen bilar med koldioxidutsläpp på högst 140 g/km var 21,0 % i februari i år jämfört med 13,8 % februari förra året.
 
 
Detaljerad information om fordonsregistreringarna och BIL Swedens åttapunktsprogram för att stimulera bilmarknaden finns i bifogade material.  
 
För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 08-700 41 10 eller 070-638 65 31.