Fyra av tio nya bilar var dieslar i januari

- Dieselbilarna gick mot strömmen och ökade sina registreringar under januari med 4 %, samtidigt som totalmarknaden sjönk med 34 %. Dieselandelen var närmare 41 %, och vi börjar nu närma oss europasnittet där drygt hälften av de nya bilarna är dieslar. En ökad dieselandel är positivt för miljön eftersom en dieselbil släpper ut 20 % mindre koldioxid än en bensinbil, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

- De minskade registreringarna i januari ligger inom ramen för vår prognos om 185 000 nya bilar i år, säger Bertil Moldén. Nedgången på bilmarknaden är oroväckande och vi anser att regeringen nu snabbt bör vidta åtgärder för att stimulera marknaden. En stimulans av bilmarknaden innebär också en stimulans av produktion och sysselsättning i Sverige, konstaterar Bertil Moldén.

- Vi lade i december fram ett åtgärdsprogram för regeringen som bland annat omfattar fortsatta miljöbilsstimulanser, skrotpremier och en tidsbegränsad befrielse från att betala fordonsskatt för nya bilar. Regeringar i andra länder har vidtagit liknande åtgärder för att stimulera bilmarknaden och det bör även den svenska regeringen göra, säger Bertil Moldén.

Pressmeddelandet i sin helhet som pdf

Under januari registrerades 11 299 nya personbilar, vilket är en minskning med 33,7 % jämfört med januari förra året. Lastbilsregistreringarna totalt minskade med 32,9% under januari till 2 180. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton minskade med 39,7 % och tunga lastbilar över 16 ton ökade med 5,2 %.

Registreringarna av miljöbilar minskade under januari med 41 % och uppgick till 3 613. Miljöbils-andelen i januari var 32,0 %. Det kan jämföras med en andel på 35,9 % i januari förra året.

- Det är djupt olyckligt att miljöbilsandelen sjunker och att den positiva trenden med successivt ökad andel miljöbilar ser ut att ha vänt. Vi menar att detta är en följd av de indragna miljöbilsstimulanser som politikerna beslutat om. Vi kommer att ta upp detta när vi träffar miljöministern senare idag, avslutar Bertil Moldén.

Antalet nyregistrerade dieselbilar ökade med 4 % i januari. Andelen dieslar av de totala nybils-registreringarna var 40,8 %. Januari förra året var dieselandelen 26,0%.

Nyregistreringarna av personbilar med koldioxidutsläpp högst 120 g/km minskade under januari med 21 %. Bilar med max 140 g/km koldioxidutsläpp minskade med 16 %. Andelen bilar med koldioxidutsläpp på högst 140 g/km var 17,7 % i januari i år jämfört med 14,0 % januari förra året.

Detaljerad information finns i bifogade material.

För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 08-700 41 10 eller 070-638 65 31