Nu har det vänt uppåt för nya personbilar

- Nu har det definitivt vänt uppåt på nybilsmarknaden, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden, i en kommentar till de ökade bilregistreringarna i november. Vi har under de senaste månaderna sett en successiv återhämtning på marknaden, men det är först nu som registreringarna visar på plus. Det är första gången sedan april 2008 som nybilsregistreringarna ökar jämfört med året innan. Utvecklingen i november ligger i linje med vår nyligen uppreviderade prognos på 215 000 nya personbilar i år.

- På lastbilssidan visar registreringarna av lätta lastbilar i november tecken på en återhämtning medan minustalen för tunga lastbilar är mycket stora, säger Bertil Moldén.

- Diesel är idag det vanligaste drivmedlet för nya personbilar och i november var dieselandelen 43 procent. För bara fyra år sedan var bara var tionde ny bil en dieselbil. Den ökade dieselandelen är bra för miljön eftersom en dieselbil släpper ut 20 procent mindre koldioxid än motsvarande bensinbil, avslutar Bertil Moldén.

Pressmeddelandet i sin helhet som pdf

Under november registrerades 20 126 nya personbilar, vilket är en ökning med 14,3 % jämfört med samma månad förra året. Hittills i år, januari-november, har registreringarna minskat med 18,1 %. Lastbilsregistreringarna totalt minskade med 9,6 % under november till 3 080. Hittills i år har lastbils-registreringarna minskat med 30,6 %. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton minskade i november med 3,8 % och tunga lastbilar över 16 ton minskade med 38,5 %. Hittills i år har lätta lastbilar minskat med 32,2 % och tunga lastbilar har minskat med 20,4 %.

Antalet registreringar av miljöbilar ökade under november med 9,5% och uppgick till 7 413. Andelen miljöbilar i november var 36,8%. Det kan jämföras med en andel på 38,4 % i november förra året. Hittills i år ligger miljöbilsandelen på 38,3 % jämfört med 33,9 % samma period förra året.

Antalet nyregistrerade dieselbilar ökade med 38,0 % i november. Andelen dieslar av de totala nybilsregistreringarna var 43,2 %. November förra året var dieselandelen 35,8 %. Hittills i år ligger dieselandelen på 40,4 % jämfört med 35,9 % samma period förra året.

Nyregistreringarna av personbilar med koldioxidutsläpp högst 120 g/km ökade under november med 89,4%. Bilar med max 140 g/km koldioxidutsläpp ökade med 70,9 %. Andelen bilar med koldioxidutsläpp på högst 140 g/km var 30,0 % i november år jämfört med 20,0 % november förra året.

Kundfördelning av nyregistrerade personbilar

För tredje gången presenterar BIL Sweden en statistik med fördelning av nyregistrerade personbilar på kundkategori (fysisk eller juridisk person). Den initierade kan ha synpunkter på att vi inte rensat registreringarna på juridisk person från sk bilhandlarregistreringar, men avsikten är att göra detta framöver.


Detaljerad information om fordonsregistreringarna finns i bifogade material.

För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 08-700 41 10 eller 070-638 65 31.