Nya bränslen dominerar septemberregistreringarna

- Det har varit en dramatisk omställning på bilmarknaden under senare år. Av nybilsregistreringarna under september hade 65 procent något annat drivmedel än bensin, det vill säga diesel, E85, gas eller elhybrider. Under 2006, alltså för bara tre år sedan, var andelen nya bilar som inte drivs med bensin bara hälften så stor eller 31 procent. Denna utveckling har bidragit till att koldioxidutsläppen från nya bilar sjunkit kraftigt, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

- Personbilsregistreringarna i september minskade i ungefär samma takt som under de senaste månaderna. Nedgången var betydligt mindre än i början på året. Vår bedömning är att vi har nått botten och att marknaden förbättras under resten av året, säger Bertil Moldén.

- Lastbilsregistreringarna fortsätter att visa på kraftigt minus och här ser vi inte samma ljusning som på personbilssidan, avslutar Bertil Moldén.

Pressmeddelandet i sin helhet som pdf

Under september registrerades 19 244 nya personbilar, vilket är en minskning med 15,5 % jämfört med samma månad förra året. Hittills i år, januari-september, har registreringarna minskat med 22,7 %. Lastbilsregistreringarna totalt minskade med 24,9 % under september till 2 958. Hittills i år har lastbils-registreringarna minskat med 32,8 %. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton minskade i september med 21,5 % och tunga lastbilar över 16 ton minskade med 41,8 %. Hittills i år har lätta lastbilar minskat med 35,0 % och tunga lastbilar har minskat med 17,8 %.

Antalet registreringar av miljöbilar minskade under september med 17,2 % och uppgick till 7 268. Andelen miljöbilar i september var 37,8 %. Det kan jämföras med en andel på 38,6 % i september förra året. Hittills i år ligger miljöbilsandelen på 38,8 % jämfört med 32,8 % samma period förra året. Andelen gasbilar av miljöbilsregistreringarna har ökat kraftigt hittills i år och uppgick till 7,3 procent vilket kan jämföras med 1,2 procent samma period förra året.

Antalet nyregistrerade dieselbilar ökade med 0,8 % i september. Andelen dieslar av de totala nybilsregistreringarna var 42,3 %. September förra året var dieselandelen 35,5 %. Hittills i år ligger dieselandelen på 39,5 % jämfört med 36,0 % samma period förra året.

Nyregistreringarna av personbilar med koldioxidutsläpp högst 120 g/km ökade under september med 20,8 %. Bilar med max 140 g/km koldioxidutsläpp ökade med 28,1 %. Andelen bilar med koldioxidutsläpp på högst 140 g/km var 30,7 % i september år jämfört med 20,2 % september förra året.

Kundfördelning av nyregistrerade personbilar

För första gången presenterar BIL Sweden en statistik med fördelning av nyregistrerade personbilar på kundkategori (fysisk eller juridisk person). Den initierade kan ha synpunkter på att vi inte rensat registreringarna på juridisk person från sk bilhandlarregistreringar, men avsikten är att göra detta framöver.


Detaljerad information om fordonsregistreringarna finns i bifogade material.

För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 08-700 41 10 eller 070-638 65 31.