Rekord för miljöbilar i juni

– Både antalet och andelen miljöbilar nådde sin högsta nivå någonsin under juni. Det beror på att många passat på att tidigarelägga sina planerade höstinköp av bil för att erhålla miljöbilspremien som tas bort för bilar som nyregistreras från 1 juli. Den ökade andelen miljöbilar och även dieselbilar har medfört kraftigt minskade koldioxidutsläpp från nya bilar, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

– Den kraftiga nedgången på bilmarknaden dämpades i juni. En förklaring är ökade registreringar av miljöbilar inför upphörandet av miljöbilspremien vid halvårsskiftet. En annan förklaring är att juni i år hade två fler registreringsdagar än juni förra året, vilket i sin tur innebär cirka 10 procent bättre siffror än som visas i statistiken, säger Bertil Moldén.

– Även om fallet i registreringarna dämpades i juni har nedgången på fordonsmarknaden varit mycket kraftig hittills i år, minus 26 % för personbilar och minus 34 % för lastbilar. Det finns anledning att känna en viss oro inför utvecklingen i höst och behovet att stimulera den svenska bilmarknaden är stort, säger Bertil Molden.

Pressmeddelandet i sin helhet som pdf

– Regeringen borde följa exemplen från många andra länder ute i Europa och införa stimulanser för att sätta fart på den för ekonomi och sysselsättning så viktiga fordonsmarknaden. En sådan åtgärd vore att införa den skrotpeng som BIL Sweden har föreslagit. Den skulle vara bra både för miljön och trafiksäkerheten och samtidigt stimulera bilmarknaden, avslutar Bertil Moldén.

Under juni registrerades 22 393 nya personbilar, vilket är en minskning med 6,5 % (-16,5 % *) jämfört med samma månad förra året. Hittills i år, januari-juni har registreringarna minskat med 26,3 %. Lastbilsregistreringarna totalt minskade med 25,1 % under juni till 3 020. Hittills i år har lastbilsregistreringarna minskat med 33,5 %. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton minskade i juni med 24,4 % och tunga lastbilar över 16 ton minskade med 24,7 %. Hittills i år har lätta lastbilar minskat med 36,9 % och tunga lastbilar har minskat med 11,7 %.

Registreringarna av miljöbilar ökade under juni med 18,9 % och uppgick till 9 740. Miljöbilsandelen i juni var 43,5 %, vilket är den högsta andelen och högsta antalet någonsin för en enskild månad. Det kan jämföras med en andel på 34,2 % i juni förra året. Hittills i år ligger miljöbilsandelen på 38,3 % jämfört med 31,0 % samma period förra året.

Antalet nyregistrerade dieselbilar ökade med 1,4 % i juni. Andelen dieslar av de totala nybils-registreringarna var 38,7 %. Juni förra året var dieselandelen 35,7 %. Hittills i år ligger dieselandelen på 38,5 % jämfört med 36,0 % samma period förra året.

Nyregistreringarna av personbilar med koldioxidutsläpp högst 120 g/km ökade under juni med 86,4 %. Bilar med max 140 g/km koldioxidutsläpp ökade med 86,0 %. Andelen bilar med koldioxidutsläpp på högst 140 g/km var 29,9 % i juni i år jämfört med 15,0 % juni förra året.


* Två fler registreringsdagar jämfört med juni 2008.

Detaljerad information om fordonsregistreringarna finns i bifogade material.

För mer information kontakta vd Bertil Moldén 070-638 65 31.