Definitiva nyregistreringar under 2010

Enligt definitiva siffror från BIL Sweden registrerades 289 684 nya personbilar under 2010, vilket är en ökning med 35,7 % jämfört med 2009.

De totala lastbilsregistreringarna under 2010 uppgick till 42 778, vilket är en ökning med 29,9 % jämfört med året innan. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton uppgick till 37 902, en ökning med 38,3 % och tunga lastbilar över 16 ton uppgick till 4 162, en minskning med 13,0 % jämfört med 2009.

Nyregistreringar december 2010

Under december 2010 registrerades enligt de definitiva siffrorna 29 770 nya personbilar, vilket är en ökning med 53,7 % jämfört med samma månad året innan. De totala lastbilsregistreringarna uppgick till  4 643 under december, vilket är en ökning med 37,5 % jämfört med december året innan. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton uppgick till 4 107, en ökning med 42,8 % och tunga lastbilar över 16 ton uppgick till 455, en ökning med 6,6 % jämfört med december 2009.

Detaljerad information finns i bifogade material.

Pressmeddelandet i sin helhet som pdf

För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 08-700 41 10 eller 070-638 65 31.