Full fart på fordonsmarknaden i oktober

- Registreringssiffrorna för oktober visar på en fortsatt mycket stark bilkonjunktur i Sverige. Både personbilar och lätta lastbilar ökar kraftigt och nu sällar sig även tunga lastbilar till den positiva trenden och ökar för andra månaden i rad, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

- Den starka uppgången på bilmarknaden i år beror bland annat på ett uppdämt köpbehov efter fjolårets finanskris och att både hushåll och företag är optimistiska om framtiden och vill investera i nya bilar, säger Bertil Moldén.

- Den kraftiga ökningen för lätta lastbilar visar att aktiviteten är hög bland hantverkare och andra småföretagare. Uppgången för tunga lastbilar under senare tid är ytterligare ett tecken på att den svenska konjunkturen utvecklas positivt, säger Bertil Moldén.

Pressmeddelandet i sin helhet som pdf

Kraftig ökning för personbilar och lätta lastbilar - även tunga lastbilar ökar

Under oktober registrerades 26 420 nya personbilar, vilket är en ökning med 21,3 % jämfört med samma månad förra året. Hittills i år, januari-oktober, har registreringarna ökat med 34,1 %. Lastbilsregistre-ringarna totalt ökade med 43,0 % under oktober till 3 859. Hittills i år har lastbilsregistreringarna ökat med 29,0 %. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton ökade i oktober med 48,2 % och tunga lastbilar över 16 ton ökade med 17,3 %. Hittills i år har lätta lastbilar ökat med 38,6 % och tunga lastbilar har minskat med 18,5 %.

Ökad miljöbilsandel i oktober

Antalet registreringar av miljöbilar ökade under oktober med 38,5% och uppgick till 10 845. Andelen miljöbilar i oktober var 41,0%. Det kan jämföras med en andel på 35,9 % i oktober förra året. Hittills i år ligger miljöbilsandelen på 39,0 %, jämfört med 38,5 % samma period förra året.

53,8 procent dieslar i oktober

Antalet nyregistrerade dieselbilar ökade med 48,0 % i oktober. Andelen dieslar av de totala nybilsregistreringarna var 53,8 %. Oktober förra året var dieselandelen 44,1 %. Hittills i år ligger dieselandelen på 49,8 % jämfört med 40,1% samma period förra året.

Andelen bränslesnåla bilar ökar kraftigt

Nyregistreringarna av personbilar med koldioxidutsläpp högst 120 g/km ökade under oktober med 74,5 %. Bilar med max 140 g/km koldioxidutsläpp ökade med 63,4 %. Andelen bilar med koldioxidutsläpp på högst 140 g/km var 41,9 % i oktober i år jämfört med 31,1 % oktober förra året.


Detaljerad information om fordonsregistreringarna finns i bifogade material.

För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 08-700 41 10 eller 070-638 65 31.