Het julimånad för fordonsregistreringarna

- Den positiva utvecklingen på fordonsmarknaden fortsatte med oförändrad styrka i juli. Registreringarna av både personbilar och lätta lastbilar ökade med 40 procent, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

- Den ökade fordonsförsäljningen är en viktig drivkraft bakom förbättringen av den svenska ekonomin. Det är också bra både för miljön och trafiksäkerheten med en ökad förnyelsetakt av den åldersstigna svenska bilparken, säger Bertil Moldén.

– Dieselbilarna fortsätter att skörda framgångar på den svenska bilmarknaden. I juli var nästan 52 procent av de nyregistrerade personbilarna dieslar, jämfört med närmare 42 procent juli förra året. För bara fem år sedan var dieselandelen endast runt 10 procent. Den ökade dieselandelen har varit en starkt bidragande faktor till de sjunkande koldioxidutsläppen från nya bilar, säger Bertil Moldén.

Pressmeddelandet i sin helhet som pdf


 

Kraftig ökning för både personbilar och lätta lastbilar

Under juli registrerades 20 375 nya personbilar, vilket är en ökning med 40,0 % jämfört med samma månad förra året. Hittills i år, januari-juli, har registreringarna ökat med 35,0 %. Lastbilsregistreringarna totalt ökade med 34,1 % under juli till 2 496. Hittills i år har lastbilsregistreringarna ökat med 22,9 %. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton ökade i juli med 39,5 % och tunga lastbilar över 16 ton minskade med 1,2 %. Hittills i år har lätta lastbilar ökat med 33,3 % och tunga lastbilar har minskat med 24,9 %.

Ökad miljöbilsandel i juli

Antalet registreringar av miljöbilar ökade under juli med 69% och uppgick till 8 056. Andelen miljöbilar i juli var 39,5%. Det kan jämföras med en andel på 32,7 % i juli förra året. Hittills i år ligger miljöbilsandelen på 37,3 %, jämfört med 39,0 % samma period förra året.

Mer än varannan ny bil en diesel

Antalet nyregistrerade dieselbilar ökade med 73,4 % i juli. Andelen dieslar av de totala nybilsregistre-ringarna var 51,5 %. Juli förra året var dieselandelen 41,6 %. Hittills i år ligger dieselandelen på 48,9 % jämfört med 38,9% samma period förra året.

Andelen bränslesnåla bilar ökar kraftigt

Nyregistreringarna av personbilar med koldioxidutsläpp högst 120 g/km ökade under juli med 202,2 %. Bilar med max 140 g/km koldioxidutsläpp ökade med 126,7 %. Andelen bilar med koldioxidutsläpp på högst 140 g/km var 39,7 % i juli i år jämfört med 24,5 % juli förra året.


Detaljerad information om fordonsregistreringarna finns i bifogade material.

För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 08-700 41 10 eller 070-638 65 31.