Kraftigt uppåt på bilmarknaden i maj

- Bilregistreringarna i maj var ännu ett styrkebesked från bilbranschen. Registreringarna av både personbilar och lätta lastbilar ökade kraftigt. Det är sjunde månaden i rad som personbilarna ökar och femte månaden i rad som lätta lastbilar ökar, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

- En ökad nybilsförsäljning är bra för tillväxten och jobben. Dessutom är det bra för miljön och trafiksäkerheten med en ökad förnyelsetakt av bilparken, säger Bertil Moldén.Pressmeddelandet i sin helhet som pdf

Nya personbilar och lätta lastbilar ökar kraftigt

Under maj registrerades 24 994 nya personbilar, vilket är en ökning med 37,2% jämfört med samma månad förra året. Hittills i år, januari-maj, har registreringarna ökat med 36,6 %. Lastbilsregistreringarna totalt ökade med 39,9 % under maj till 3 792. Hittills i år har lastbilsregistreringarna ökat med 19,2 %. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton ökade i maj med 52,9 % och tunga lastbilar över 16 ton minskade med 15,5 %. Hittills i år har lätta lastbilar ökat med 31,5 % och tunga lastbilar har minskat med 32,0 %.

Fyra av tio nya bilar är miljöbilar

Antalet registreringar av miljöbilar ökade under maj med 24,8% och uppgick till 9 828. Andelen miljöbilar i maj var 39,3%. Det kan jämföras med en andel på 43,2 % i maj förra året. Hittills i år ligger miljöbilsandelen på 36,4 % jämfört med 38,2 % samma period förra året.

Varannan ny bil en diesel

Antalet nyregistrerade dieselbilar ökade med 81,8 % i maj. Andelen dieslar av de totala nybilsregistre-ringarna var 47,8 %. Maj förra året var dieselandelen 36,1 %. Hittills i år ligger dieselandelen på 48,1% jämfört med 38,4 % samma period förra året.

Andelen bränslesnåla bilar ökar

Nyregistreringarna av personbilar med koldioxidutsläpp högst 120 g/km ökade under maj med 118,5%. Bilar med max 140 g/km koldioxidutsläpp ökade med 103,9 %. Andelen bilar med koldioxidutsläpp på högst 140 g/km var 37,0 % i maj i år jämfört med 24,9 % maj förra året.


Detaljerad information om fordonsregistreringarna finns i bifogade material.

För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 08-700 41 10 eller 070-638 65