Våryra för bilregistreringarna i mars +42,2%

- Den positiva utvecklingen på bilmarknaden fortsatte i mars och personbilsregistreringarna ökade kraftigt för femte månaden i rad. Detta är helt i linje med vår nyligen uppjusterade prognos på 255 000 nya bilar i år, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

- Även marknaden för lätta lastbilar har återhämtat sig efter finanskrisen och registreringarna ökade i mars för tredje månaden i rad, säger Bertil Moldén.

Pressmeddelandet i sin helhet som pdf

Tjänstebilar

- För att inte äventyra den positiva trenden på bilmarknaden är det viktigt att regeringen snabbt ger klara besked om hur tjänstebilsbeskattningen skall se ut från och med 1 januari 2012, då nuvarande lägre förmånsbeskattning av alternativbränslebilar upphör. Vi anser att regeringen bör förlänga dagens regler till och med 1 januari 2014 för att inte skapa osäkerhet på den viktiga tjänstebilsmarknaden, avslutar Bertil Moldén.

Lastbilar börjar komma igång

Under mars registrerades 25 652 nya personbilar, vilket är en ökning med 42,2% jämfört med samma månad förra året. Hittills i år, januari-mars, har registreringarna ökat med 34,6 %. Lastbilsregistreringarna totalt ökade med 10,0 % under mars till 3 691. Hittills i år har lastbilsregistreringarna ökat med 9,1 %. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton ökade i mars med 18,3 % och tunga lastbilar över 16 ton minskade med 31,8 %. Hittills i år har lätta lastbilar ökat med 20,2 % och tunga lastbilar har minskat med 38,3 %.

Antalet registreringar av miljöbilar ökade under mars med 26,8% och uppgick till 8 735. Andelen miljöbilar i mars var 34,1%. Det kan jämföras med en andel på 38,2 % i mars förra året. Hittills i år ligger miljöbilsandelen på 35,9 % jämfört med 36,0 % samma period förra året.

Rekord för dieslar

Antalet nyregistrerade dieselbilar ökade med 78,7 % i mars Andelen dieslar av de totala nybilsregistre-ringarna var 48,2 %. Mars förra året var dieselandelen 38,4 %. Hittills i år ligger dieselandelen på 47,7% jämfört med 39,1 % samma period förra året. Dieselandelen hittills i år är den högsta någonsin för ett första kvartal.

”120 grammare” ökar starkt

Nyregistreringarna av personbilar med koldioxidutsläpp högst 120 g/km ökade under mars med 96,1%. Bilar med max 140 g/km koldioxidutsläpp ökade med 108 %. Andelen bilar med koldioxidutsläpp på högst 140 g/km var 33,1 % i mars i år jämfört med 22,6 % mars förra året.


Detaljerad information om fordonsregistreringarna finns i bifogade material.

För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 08-700 41 10 eller 070-638 65 31.