Högtryck på fordonsmarknaden i september

- Fordonsregistreringarna är en viktig konjunkturindikator och den kraftiga ökningen av registreringarna av både personbilar och lätta lastbilar i september visar att det är bra fart i den svenska ekonomin. Personbilsregistreringarna i september är de nästa högsta för en septembermånad under de 30 senaste åren, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

- Glädjande nog visade även registreringarna av tunga lastbilar över 16 ton på plus i september, vilket är en positiv konjunktursignal. Frånsett ett litet plus i juni i år har registreringarna av tunga lastbilar legat på minus sedan april 2009. För tunga fordon är ledtiden mellan order och leverans ofta lång och den ökade orderingången tidigare i år ger nu resultat i form av ökade registreringar, säger Bertil Moldén.

Besked om tjänstebilsbeskattningen efterfrågas

- För att inte äventyra den positiva trenden på nybilsmarknaden är det väsentligt att politikerna lämnar klara och entydiga besked om vilka regler som kommer att gälla på den mycket viktiga tjänstebilsmarknaden efter 2011, då den nuvarande nedsättningen av förmånsvärdet för etanol, gas och el/elhybridbilar upphör. Tjänstebilsavtalen löper normalt på 36 månader och det är bara 15 månader kvar innan dagens nedsättningsregler upphör. Den korta framförhållningen riskerar att störa marknaden på ett oskäligt sätt, säger Bertil Moldén.

Diesel vanligast

– Diesel är idag det vanligaste drivmedlet på nya bilar och hittills i år är 49 procent av nyregistreringarna dieslar, 35 procent bensinbilar, 12 procent etanolbilar, 3 procent gasbilar och 1 procent elhybrider. Det innebär en dramatisk omställning jämfört med för fem år sedan då bara 10 procent var dieslar och 85 procent bensinbilar. Ur miljösynpunkt är en ökad dieselandel positiv eftersom en dieselbil förbrukar 30 procent mindre bränsle och släpper ut 20 procent mindre koldioxid än motsvarande bensinbil, säger Bertil Moldén.

Pressmeddelandet i sin helhet som pdf
 

Kraftig ökning för både personbilar och lätta lastbilar

Under september registrerades 25 912 nya personbilar, vilket är en ökning med 34,7 % jämfört med samma månad förra året. Hittills i år, januari-september, har registreringarna ökat med 35,9 %. Lastbilsregistreringarna totalt ökade med 45,4 % under september till 4 300. Hittills i år har lastbilsregistreringarna ökat med 27,4 %. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton ökade i september med 50,5 % och tunga lastbilar över 16 ton ökade med 9,4 %. Hittills i år har lätta lastbilar ökat med 37,5 % och tunga lastbilar har minskat med 22,0 %.

Ökad miljöbilsandel i september

Antalet registreringar av miljöbilar ökade under september med 52,2% och uppgick till 11 085. Andelen miljöbilar i september var 42,8%. Det kan jämföras med en andel på 37,8 % i september förra året. Hittills i år ligger miljöbilsandelen på 38,7 %, jämfört med 38,8 % samma period förra året.

51,4 procent dieslar i september

Antalet nyregistrerade dieselbilar ökade med 63,5 % i september. Andelen dieslar av de totala nybilsregistreringarna var 51,4 %. September förra året var dieselandelen 42,3 %. Hittills i år ligger dieselandelen på 49,3 % jämfört med 39,5% samma period förra året.

Andelen bränslesnåla bilar ökar kraftigt

Nyregistreringarna av personbilar med koldioxidutsläpp högst 120 g/km ökade under september med 123,9 %. Bilar med max 140 g/km koldioxidutsläpp ökade med 91,8 %. Andelen bilar med koldioxidutsläpp på högst 140 g/km var 43,8 % i september i år jämfört med 30,8 % september förra året.


Detaljerad information om fordonsregistreringarna finns i bifogade material.

För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 08-700 41 10 eller 070-638 65 31.