Urstark augustimånad på fordonsmarknaden

- Utvecklingen på fordonsmarknaden är en viktig konjunkturmätare. Den kraftiga uppgången i augusti för personbilar och lätta lastbilar med 44 respektive 52 procent visar att det går bra för AB Sverige. Personbilsregistreringarna i augusti är den tredje högsta augustisiffran under de senaste 30 åren, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.


- Flera faktorer har bidragit till att kunderna har återvänt till bilhallarna och att vi nu ser mycket starka registreringssiffror, säger Bertil Moldén:

• många som senarelade sina bilinköp under förra årets finanskris har nu återkommit till bilhallarna

• framtidsoptimismen är stor bland hushåll och företag

• flera varsel på arbetsmarknaden har dragits tillbaka

• räntorna är fortsatt låga

• ett stort antal har fått en extra månadslön genom sänkta inkomstskatter

- Den starka uppgången har gjort att flera generalagenter har långa leveranstider på populära modeller. Registreringarna i augusti är i många fall resultatet av order som tecknats under våren/sommaren och det vi nu ser är något av en ketchupeffekt, säger Bertil Moldén.

- Den kraftiga uppgången för lätta lastbilar visar att aktiviteten är hög bland hantverkare och småföretagare. Rot och Rutavdraget har definitivt bidragit till den ökade aktiviteten bland dessa yrkeskategorier, säger Bertil Moldén.

– Succén för dieselbilar fortsätter och i augusti var 50 procent av alla nya bilar dieslar. Sverige har äntligen nått den genomsnittliga Europanivån, där varannan ny bil är en diesel, säger Bertil Moldén.

- För att inte bryta den positiva trenden på bilmarknaden är det viktigt att politikerna lämnar klara besked om vilka regler som kommer att gälla efter 2011 på den betydelsefulla tjänstebilsmarknaden. Såväl Alliansens som de rödgrönas valmanifest innehåller oklarheter eller uteblivna besked när det gäller tjänstebilsbeskattningen. Kalkylerna för en tjänstebil baseras vanligen på 36 månader, vilket gör att den korta framförhållningen nu riskerar att störa marknaden på ett oskäligt sätt, säger Bertil Moldén.

Pressmeddelandet i sin helhet som pdf​


Kraftig ökning för både personbilar och lätta lastbilar

Under augusti registrerades 22 376 nya personbilar, vilket är en ökning med 44,0 % jämfört med samma månad förra året. Hittills i år, januari-augusti, har registreringarna ökat med 36,1 %. Lastbilsregistre-ringarna totalt ökade med 39,8 % under augusti till 3 282. Hittills i år har lastbilsregistreringarna ökat med 24,8 %. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton ökade i augusti med 52,4 % och tunga lastbilar över 16 ton minskade med 26,5 %. Hittills i år har lätta lastbilar ökat med 35,6 % och tunga lastbilar har minskat med 25,0 %.

Ökad miljöbilsandel i augusti

Antalet registreringar av miljöbilar ökade under augusti med 62,4% och uppgick till 9 777. Andelen miljöbilar i augusti var 43,7%. Det kan jämföras med en andel på 38,7 % i augusti förra året. Hittills i år ligger miljöbilsandelen på 38,1 %, jämfört med 39,0 % samma period förra året.

50 procent dieslar i augusti

Antalet nyregistrerade dieselbilar ökade med 77,8 % i augusti. Andelen dieslar av de totala nybilsregistre-ringarna var 50,1 %. Augusti förra året var dieselandelen 40,5 %. Hittills i år ligger dieselandelen på 49,1 % jämfört med 39,1% samma period förra året.

Andelen bränslesnåla bilar ökar kraftigt

Nyregistreringarna av personbilar med koldioxidutsläpp högst 120 g/km ökade under augusti med 181,3 %. Bilar med max 140 g/km koldioxidutsläpp ökade med 131,5 %. Andelen bilar med koldioxidutsläpp på högst 140 g/km var 44,5 % i augusti i år jämfört med 27,7 % augusti förra året.


Detaljerad information om fordonsregistreringarna finns i bifogade material.

För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 08-700 41 10 eller 070-638 65 31.