Planenlig minskning av fordonsregistreringarna i april

- Fordonsregistreringarna minskade i april jämfört med de mycket starka fjolårssiffrorna. Hittills i år har nyregistreringarna av personbilar och lätta lastbilar minskat med knappt åtta procent, vilket innebär att vi ligger något bättre till än vår prognos för helåret 2012 som är lika med en minskning med 11 procent för både personbilar och lätta lastbilar. Omräknat i årstakt ligger nyregistreringarna under de fyra första månaderna över prognosen för i år på 270 000 personbilar och 41 000 lätta lastbilar, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

- Utvecklingen på fordonsmarknaden är viktig för tillväxten och jobben. För att inte störa den viktiga tjänstebilsmarknaden är det väsentligt att politikerna ger snabba besked om hur tjänstebilsbeskattningen av bland annat miljöbilar kommer att se ut från 2014. Det är bara 20 månader dit och med leasingperioder på 36 månader plus ytterligare några månaders förberedelsetid inför tecknande av nytt leasingavtal, är det mycket bråttom med besked, fortsätter Bertil Moldén.

- Drygt 67 procent av de nya personbilarna i april var dieslar, varav nästan hälften var miljöbilsklassade 120-gramsdieslar. I en nyligen publicerad rapport av Trafikverket och Konsumentverket framhålls den kraftigt ökade andelen snåla dieselbilar som en av orsakerna till den rekordstora minskningen av koldioxidutsläppen från nya bilar, säger Bertil Moldén.

Pressmeddelandet i sin helhet som pdf


 

 Minskning för personbilar och lastbilar

Under april registrerades 23 336 nya personbilar, vilket är en minskning med 19,4 % jämfört med samma månad förra året. Hittills i år, januari-april, har registreringarna minskat med 7,5 %. Lastbils-registreringarna totalt minskade med 2,9 % under april till 4 234. Hittills i år har lastbilsregistreringarna minskat med 6,7 %. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton minskade i april med 2,4 % och tunga lastbilar över 16 ton minskade med 5,8 %. Hittills i år har lätta lastbilar minskat med 7,8 % och tunga lastbilar har ökat med 3,1 %.

44,4 procent miljöbilar i april

Antalet registreringar av miljöbilar minskade under april med 4,4 % och uppgick till 10 352. Andelen miljöbilar i april var 44,4 %. Det kan jämföras med en andel på 37,4 % i april förra året. Hittills i år ligger miljöbilsandelen på 43,0 %, jämfört med 36,0 % samma period förra året.

67,5 procent dieslar i april

Antalet nyregistrerade dieselbilar minskade med 9,3 % i april. Andelen dieslar av de totala nybilsregistre-ringarna var 67,5 %. April förra året var dieselandelen 60,0 %. Hittills i år ligger dieselandelen på 67,6 % jämfört med 60,3 % samma period förra året.

Andelen bränslesnåla bilar ökar

Nyregistreringarna av personbilar med koldioxidutsläpp högst 120 g/km ökade under april med 8,0 %. Bilar med max 140 g/km koldioxidutsläpp ökade med 3,0 %. Andelen bilar med koldioxidutsläpp på högst 140 g/km var 57,4 % i april i år jämfört med 45,0 % april förra året.

Nyregistrerade supermiljöbilar

Antalet nyregistrerade supermiljöbilar, dvs bilar med koldioxidutsläpp på max 50 g/km, uppgick till 56 st i april i år och jan-april i år till 114 st. Under helåret 2011 nyregistrerades 178 supermiljöbilar, vilket innebär att det hittills från januari 2011 t.o.m. april i år registrerats 292 supermiljöbilar. De supermiljöbilar som registrerats är elbilar och laddhybrider som laddas från nätet.


För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31.

Detaljerad information finns i bifogade material. Den bifogade PDF-filen har korrigerats jämfört med den fil som lades ut på hemsidan kl 9 den 2 maj. Korrigeringen avser 466 st nyregistrerade personbilar under april 2012 av fabrikat Renault (modell Renault Master) som har förts över till fabrikat Fiat (modell Fiat Ducato). Orsaken är att dessa 466 bilar felaktigt hade fått en fabrikatskod för Renault istället för Fiat. Detta har nu rättats till i den bifogade filen. Det innebär att sid 5 (generalagentslistan) och de båda topplistorna (sid 6-7) har korrigerats med avseende på detta. I övrigt har inga korrigeringar gjorts jämfört med det pressmeddelande som skickades ut kl 9 den 2 maj.

Hämta nyregistreringsstatistiken i BIL Swedens app för Iphone och Ipad! Sök på ”BIL Sweden” i appstore och ladda ned appen som ger dig direkt tillgång till BIL:s senaste pressmeddelanden och nyhetsflöde.