Ökande varsel påverkade nybilsregistreringen i augusti

- Bilregistreringarna sjönk som väntat i augusti jämfört med den mycket höga fjolårsnivån. Augusti förra året var den näst bästa augustimånaden någonsin för personbilsregistreringarna. Registreringsmässigt ligger vi i fas med vår prognos på 270 000 bilar i år. Vi har dock sett en avmattning i orderingången under sommaren, framför allt på privatmarknaden, och vi kommer under den närmaste tiden att göra en noggrann genomgång av vår prognos för i år, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

- Fortsatt ekonomisk oro i vår omvärld och fler varsel på den svenska arbetsmarknaden återspeglas i osäkerhet hos de privata hushållen. Försäljningen till företag håller sig dock på en stabil nivå, fortsätter Bertil Moldén.

- Det osäkra konjunkturläget påverkar även lastbilsmarknaden och de totala lastbilsregistreringarna minskade med 19 procent i augusti. Samtidigt ska vi komma ihåg att det är starka fjolårssiffror vi jämför med. De totala lastbilsregistreringarna i augusti förra året var de högsta någonsin för en augustimånad. säger Bertil Moldén.

- För att inte öka osäkerheten på marknaden behöver vi få klara besked om hur den nya miljöbilsdefinitionen kommer att se ut. Vi behöver också snabbt få besked om hur tjänstebils-beskattningen av bland annat gasbilar, elbilar och laddhybrider  kommer att se ut från 2014. Det är bara 16 månader dit och med leasingperioder på 36 månader plus ytterligare några månaders förberedelsetid inför tecknande av nytt leasingavtal, är det mycket bråttom med besked, avslutar Bertil Moldén.

Pressmeddelandet i sin helhet som pdf

 Bild1nyregmån


Minskning för personbilar och lastbilar

Under augusti  registrerades 21 065 nya personbilar, vilket är en minskning med 13,6 % jämfört med samma månad förra året. Hittills i år, januari-augusti, har registreringarna minskat med 9,6 %. Lastbilsregistreringarna totalt minskade med 18,9 % under augusti till 3 595. Hittills i år har lastbilsregistreringarna minskat med 11,4 %. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton minskade i augusti med 20,0 % och tunga lastbilar över 16 ton minskade med 7,8 %. Hittills i år har lätta lastbilar minskat med 12,2 % och tunga lastbilar har minskat med 5,2 %.

45,6 procent miljöbilar i augusti

Antalet registreringar av miljöbilar minskade under augusti med 11,8 % och uppgick till 9 599.  Andelen miljöbilar i augusti var 45,6 %. Det kan jämföras med en andel på 44,6 % i augusti förra året. Hittills i år ligger miljöbilsandelen på 43,9 %, jämfört med 38,6 % samma period förra året.

64,9 procent dieslar i augusti

Antalet nyregistrerade dieselbilar minskade med 7,6 % i augusti. Andelen dieslar av de totala nybilsregistreringarna var 64,9 %. Augusti förra året var dieselandelen 60,7 %. Hittills i år ligger dieselandelen på 66,8 % jämfört med 60,9 % samma period förra året.

Ökad andel bränslesnåla bilar

Nyregistreringarna av personbilar med koldioxidutsläpp högst 120 g/km ökade under augusti med 0,1 %. Bilar med max 140 g/km koldioxidutsläpp minskade med 7,4%. Andelen bilar med koldioxidutsläpp på högst 140 g/km var 58,3 % i augusti i år jämfört med 54,4 % augusti förra året.

Nyregistrerade supermiljöbilar

Antalet nyregistrerade supermiljöbilar, dvs bilar med koldioxidutsläpp på max 50 g/km, uppgick till 124 st i augusti i år och jan-aug i år till 414 st. Under helåret 2011 nyregistrerades 178 supermiljöbilar, vilket innebär att det hittills, från januari 2011 t.o.m. augusti i år registrerats 592 supermiljöbilar. De supermiljöbilar som registrerats är elbilar och laddhybrider som laddas från nätet.


Detaljerad information om fordonsregistreringarna finns i bifogade material.

För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31.