Bra start på bilåret 2012

- Personbilsregistreringarna i januari ligger i linje med vår prognos på 270 000 nya bilar i år. Räknat i årstakt ligger januariregistreringarna över prognosen, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

- Registreringarna av tunga lastbilar ökade medan lätta lastbilar minskade i januari. Trots nedgången för lätta lastbilar var det den fjärde högsta januarisiffran någonsin för lätta lastbilar. Även om vi ser en avmattning i konjunkturen fortsätter efterfrågan på lastbilar att ligga på höga nivåer, fortsätter Bertil Moldén.

- Dieselbilarna fortsätter att skörda framgångar på bilmarknaden och i januari var rekordhöga 68 procent av de nya bilarna dieslar. Det innebär att Sverige ligger på 10 i topp listan för länder med den högsta dieselandelen i Europa. Den ökade dieselandelen under senare år har varit en starkt bidragande orsak till att koldioxidutsläppen från nya bilar har sjunkit kraftigt i Sverige. En dieselbil släpper ut 20 procent mindre koldioxid och är 30 procent energieffektivare än motsvarande bensinbil, säger Bertil Moldén.

- Det många glömmer bort i debatten är att en dieselmotor inte behöver betyda fossila bränslen. En dieselbil kan utan modifieringar köras på syntetisk diesel från biomassa och innebär en stor potential att snabbt och enkelt kunna utnyttja förnyelsebara drivmedel. Tillgången på dessa bränslen är dock idag begränsad. Det viktiga på vägen mot ett ökat fossiloberoende är att öka tillgången på alternativa bränslen, avslutar Bertil Moldén.

Pressmeddelandet i sin helhet som pdf


Minskade registreringar av personbilar, ökning för tunga lastbilar

Under januari registrerades 18 686 nya personbilar, vilket är en minskning med 2,9 % jämfört med samma månad förra året. Lastbilsregistreringarna totalt minskade med 2,1 % under januari till 3 072. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton minskade i januari med 3,8 % och tunga lastbilar över 16 ton ökade med 14,2 %.

Ökad miljöbilsandel i januari

Antalet registreringar av miljöbilar ökade under januari med 24,2% och uppgick till 7 506. Andelen miljöbilar i januari var 40,2%. Det kan jämföras med en andel på 31,4 % i januari förra året.

Rekordhöga 67,8 procent dieslar i januari

Antalet nyregistrerade dieselbilar ökade med 8,3 % i januari. Andelen dieslar av de totala nybilsregistreringarna var 67,8 %, vilket är den högsta andelen någonsin för en enskild månad. Januari förra året var dieselandelen 60,8 %.

Ökad andel bränslesnåla bilar

Nyregistreringarna av personbilar med koldioxidutsläpp högst 120 g/km ökade under januari med 29,3 %. Bilar med max 140 g/km koldioxidutsläpp ökade med 23,1 %. Andelen bilar med koldioxidutsläpp på högst 140 g/km var 53,3 % i januari i år jämfört med 42,0 % januari förra året.


Detaljerad information om fordonsregistreringarna finns i bifogade material.

För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 08-700 41 10 eller 070-638 65 31.


Hämta nyregistreringsstatistiken i BIL Swedens app för Iphone och Ipad! Sök på ”BIL Sweden” i appstore och ladda ned appen som ger dig direkt tillgång till BIL:s senaste pressmeddelanden och nyhetsflöde.