Bilregistreringarna i juli enligt plan

- De minskade registreringarna av personbilar och lätta lastbilar i juli är enligt plan och både juli och utvecklingen hittills i år ligger i linje med våra prognoser för i år på 270 000 personbilar och 41 000 lätta lastbilar. För att få litet perspektiv är det viktigt och komma ihåg att vi jämför med starka fjolårssiffror, där helåret 2011 var det sjätte bästa någonsin för personbilar och all time high nåddes för lätta lastbilar, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

- Den ekonomiska oro som råder i vår omvärld skapar en osäkerhet men det är glädjande och notera att i Konjunkturinstitutets senaste barometer framgår det att hushållen håller uppe sin optimism om den egna ekonomin, vilket är positivt för viljan att investera i ny bil. Det finns dock anledning att noga bevaka utvecklingen framöver, fortsätter Bertil Moldén.

- Av de nya personbilar som registrerades i juli var 64 procent dieslar, varav nästan varannan var en miljöbilsklassad sk. ”120–grammare”. Dieselbilarnas framgångar på den svenska nybilsmarknaden har bidragit till att nya bilars genomsnittliga bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp har minskat i rekordfart under senare år, säger Bertil Moldén.

- Nyregistreringarna av supermiljöbilar, dvs elbilar och laddhybrider med koldioxidutsläpp på max 50 gram ligger än så länge på mycket låga nivåer. Vi tror att det finns möjligheter att öka försäljningen av supermiljöbilar genom att införa fler stimulanser än de som finns idag, till exempel genom parkeringsförmåner, befrielse från trängselskatt , möjlighet att köra i busskörfält och dessutom att det sker en utbyggnad av infrastrukturen med laddstolpar, avslutar Bertil Moldén.

Pressmeddelandet i sin helhet som pdf

Bild1nyregmån

Minskning för personbilar och lastbilar

Under juli  registrerades 18 076 nya personbilar, vilket är en minskning med 7,9 % jämfört med samma månad förra året. Hittills i år, januari-juli, har registreringarna minskat med 9,0 %. Lastbilsregistreringarna totalt minskade med 10,0 % under juli till 2 487. Hittills i år har lastbilsregistreringarna minskat med 10,3 %. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton minskade i juli med 7,7 % och tunga lastbilar över 16 ton minskade med 27,1 %. Hittills i år har lätta lastbilar minskat med 11,0 % och tunga lastbilar har minskat med 4,9 %.

43,7 procent miljöbilar i juli

Antalet registreringar av miljöbilar ökade under juli med 2,3 % och uppgick till 7 897. Andelen miljöbilar i juli var 43,7%. Det kan jämföras med en andel på 39,4 % i juli förra året. Hittills i år ligger miljöbilsandelen på 43,6 %, jämfört med 37,8 % samma period förra året.

64,4 procent dieslar i juli

Antalet nyregistrerade dieselbilar minskade med 5,6 % i juli. Andelen dieslar av de totala nybilsregistre-ringarna var 64,4 %. Juli förra året var dieselandelen 62,9 %. Hittills i år ligger dieselandelen på 67,1 % jämfört med 60,9 % samma period förra året.

Andelen bränslesnåla bilar ökar

Nyregistreringarna av personbilar med koldioxidutsläpp högst 120 g/km ökade under juli med 13,1 %. Bilar med max 140 g/km koldioxidutsläpp ökade med 2,6%. Andelen bilar med koldioxidutsläpp på högst 140 g/km var 56,7 % i juli  i år jämfört med 50,9 % juli förra året.

Nyregistrerade supermiljöbilar

Antalet nyregistrerade supermiljöbilar, dvs bilar med koldioxidutsläpp på max 50 g/km, uppgick till 107 st i juli i år och jan-juli i år till 290 st. Under helåret 2011 nyregistrerades 178 supermiljöbilar, vilket innebär att det hittills, från januari 2011 t.o.m. juli i år registrerats 468 supermiljöbilar. De supermiljöbilar som registrerats är elbilar och laddhybrider som laddas från nätet.


Detaljerad information om fordonsregistreringarna finns i bifogade material.

För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31.