Bilregistreringarna i juni och första halvåret enligt prognos

- Personbilsregistreringarna i juni minskade med 7 procent och lätta lastbilar minskade med 10 procent. Registreringarna hittills i år är i linje med vår helårsprognos för 2012 på 270 000 personbilar och 41 000 lätta lastbilar, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

- Det är viktigt och komma ihåg att vi jämför med starka fjolårssiffror. Sett i ett litet längre perspektiv så ligger registreringarna under det första halvåret i år en bit över den genomsnittliga nivån för de tio senaste åren både när det gäller personbilar och lätta lastbilar, fortsätter Bertil Moldén.

- Den ekonomiska oron i vår omvärld gör att det finns anledning att noga bevaka hur detta påverkar den fortsatta utvecklingen på den svenska bilmarknaden, säger Bertil Moldén.

- Andelen dieselbilar av nybilsregistreringarna var 67 procent under det första halvåret jämfört med 61 procent samma period förra året. Nästan hälften av de dieslar som registreras idag är koldioxidsnåla  sk ”120-grammare”, dvs bilar som släpper ut högst 120 gram koldioxid per km. Den ökade dieselandelen är en starkt bidragande orsak till att Sverige tillhör det absoluta toppskiktet av länder inom EU där koldioxidutsläppen från nya bilar har sjunkit snabbast under senare år, fortsätter Bertil Moldén.

- Nyregistreringarna av supermiljöbilar, dvs elbilar och laddhybrider med koldioxidutsläpp på max 50 gram ligger än så länge på mycket blygsamma nivåer. Vi tror att det finns möjligheter att snabba på introduktionen av denna typ av bilar genom fler stimulanser än de som finns idag, t.ex. genom att införa parkeringsförmåner, befrielse från trängselskatt och möjlighet att köra i busskörfält, avslutar Bertil Moldén.

Pressmeddelandet i sin helhet som pdf​

Bild1

Minskning för personbilar och lastbilar

Under juni  registrerades 25 562 nya personbilar, vilket är en minskning med 7,0 % jämfört med samma månad förra året. Hittills i år, januari-juni, har registreringarna minskat med 9,2 %. Lastbilsregistreringarna totalt minskade med 10,3 % under juni till 3 817. Hittills i år har lastbilsregistreringarna minskat med 10,3 %. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton minskade i juni med 10,3 % och tunga lastbilar över 16 ton minskade med 10,9 %. Hittills i år har lätta lastbilar minskat med 11,3 % och tunga lastbilar har minskat med 2,0 %.

45,7 procent miljöbilar i juni

Antalet registreringar av miljöbilar ökade under juni med 3,4 % och uppgick till 11 692. Andelen miljöbilar i juni var 45,7 %. Det kan jämföras med en andel på 41,1 % i juni förra året. Hittills i år ligger miljöbils-andelen på 43,6 %, jämfört med 37,6 % samma period förra året.

67,0 procent dieslar i juni

Antalet nyregistrerade dieselbilar ökade med 0,3 % i juni. Andelen dieslar av de totala nybilsregistre-ringarna var 67,0 %. Juni förra året var dieselandelen 62,2 %. Hittills i år ligger dieselandelen på 67,4 % jämfört med 60,6 % samma period förra året.

Andelen bränslesnåla bilar ökar

Nyregistreringarna av personbilar med koldioxidutsläpp högst 120 g/km ökade under juni  med 19,6 %. Bilar med max 140 g/km koldioxidutsläpp ökade med 8,2 %. Andelen bilar med koldioxidutsläpp på högst 140 g/km var 57,2 % i juni  i år jämfört med 49,2 % juni förra året.

Nyregistrerade supermiljöbilar

Antalet nyregistrerade supermiljöbilar, dvs bilar med koldioxidutsläpp på max 50 g/km, uppgick till 35 st i juni i år och jan-juni i år till 183 st. Under helåret 2011 nyregistrerades 178 supermiljöbilar, vilket innebär att det hittills från januari 2011 t.o.m. juni i år registrerats 361 supermiljöbilar. De supermiljöbilar som registrerats är elbilar och laddhybrider som laddas från nätet.


Detaljerad information om fordonsregistreringarna finns i bifogade material.

För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31.