Väntad minskning av bilregistreringarna i maj

- Minskningen av nybilsregistreringarna i maj var väntad, inte minst mot bakgrund av att vi jämför med mycket starka fjolårssiffror. Maj förra året var den tredje bästa majmånaden någonsin för personbilar och den bästa majmånaden någonsin för lätta lastbilar. Maj i år innehöll en registreringsdag mindre vilket innebär fem procent färre registreringar, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

- Registreringstakten hittills i år ligger i linje med vår prognos för 2012 på 270 000 personbilar och 41 000 lätta lastbilar, och vi ser inga skäl att nu revidera prognosen. Det finns dock anledning att bevaka den fortsatta utvecklingen noga med tanke på den ekonomiska oro som råder i vår omvärld och fortsatta varsel på den svenska arbetsmarknaden, fortsätter Bertil Moldén.

- Den senaste konjunkturbarometern från Konjunkturinstitutet visar att hushållen, trots oroliga börser, frågetecknen kring euron och sviktande konjunktur framför allt i länderna söder om Alperna, är fortsatt relativt optimistiska om framtiden. Detta är positiva signaler för privatbilsmarknaden där framtidstron är en viktig faktor som påverkar beslutet att köpa ny bil, säger Bertil Moldén. 

- Dieselandelen av nybilsregistreringarna var 67 procent i maj, varav nästan hälften var sk ”120-grammare”, dvs bilar som släpper ut högst 120 gram koldioxid per km. Den kraftigt ökade dieselandelen är en av de viktigaste orsakerna till att Sverige är ett av de länder i Europa som har minskat sina koldioxidutsläpp från nya bilar allra mest under senare år. Glädjande är att andelen biodiesel, exempelvis tallolja, har ökat i dieselbränslet under senare tid, vilket gör att utsläppen från dieselbilar minskar ännu mer, fortsätter Bertil Moldén.

- Antalet nyregistreringar av supermiljöbilar, dvs elbilar och laddhybrider med koldioxidutsläpp på max 50 gram per km, ligger än så länge på mycket blygsamma nivåer, 178 stycken under förra året och 148 stycken hittills i år. För att snabba på introduktionen av denna typ av bilar skulle det behövas fler stimulanser än de som finns idag, och här skulle politikerna kunna hämta inspiration från bland annat Norge där elbilar har momsbefrielse, parkeringsförmåner, befrielse från trängselskatt etc, avslutar Bertil Moldén.

Pressmeddelandet i sin helhet som pdf

Bild1månad

Minskning för personbilar och lastbilar

Under maj registrerades 25 759 nya personbilar, vilket är en minskning med 16,5 % jämfört med samma månad förra året. Hittills i år, januari-maj, har registreringarna minskat med 9,6 %. Lastbilsregistre-ringarna totalt minskade med 21,1 % under maj till 4 244. Hittills i år har lastbilsregistreringarna minskat med 10,3 %. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton minskade i maj med 22,6 % och tunga lastbilar över 16 ton minskade med 10,8 %. Hittills i år har lätta lastbilar minskat med 11,5 % och tunga lastbilar har minskat med 0,2 %.

43,9 procent miljöbilar i maj

Antalet registreringar av miljöbilar minskade under maj med 6,8 % och uppgick till 11 306. Andelen miljöbilar i maj var 43,9 %. Det kan jämföras med en andel på 39,3 % i maj förra året. Hittills i år ligger miljöbilsandelen på 43,2 %, jämfört med 36,8 % samma period förra året.

67,2 procent dieslar i maj

Antalet nyregistrerade dieselbilar minskade med 7,2 % i maj. Andelen dieslar av de totala nybilsregistre-ringarna var 67,2 %. Maj förra året var dieselandelen 60,5 %. Hittills i år ligger dieselandelen på 67,5 % jämfört med 60,3 % samma period förra året.

Andelen bränslesnåla bilar ökar

Nyregistreringarna av personbilar med koldioxidutsläpp högst 120 g/km ökade under maj med 8,5 %. Bilar med max 140 g/km koldioxidutsläpp ökade med 1,9 %. Andelen bilar med koldioxidutsläpp på högst 140 g/km var 56,2 % i maj i år jämfört med 46,0 % maj förra året.

Nyregistrerade supermiljöbilar

Antalet nyregistrerade supermiljöbilar, dvs bilar med koldioxidutsläpp på max 50 g/km, uppgick till 34 st i maj i år och jan-maj i år till 148 st. Under helåret 2011 nyregistrerades 178 supermiljöbilar, vilket innebär att det hittills från januari 2011 t.o.m. maj i år registrerats 326 supermiljöbilar. De supermiljöbilar som registrerats är elbilar och laddhybrider som laddas från nätet.


Detaljerad information om fordonsregistreringarna finns i bifogade material.

För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31.

Hämta nyregistreringsstatistiken i BIL Swedens app för Iphone och Ipad! Sök på ”BIL Sweden” i appstore och ladda ned appen som ger dig direkt tillgång till BIL:s senaste pressmeddelanden och nyhetsflöde.