Bästa oktober någonsin för nya bilar

- Den starka bilkonjunkturen fortsätter och registreringarna av nya personbilar ökade med 0,9 procent i oktober. Det är den bästa oktobersiffran någonsin för nya bilar, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

- Oktober i år hade en registreringsdag mer än oktober förra året. En registreringsdag mer motsvarar cirka fem procent fler registreringar. Det ändrar dock inte det faktum att oktober var en mycket stark bilmånad, fortsätter Bertil Moldén.

- Den stora efterfrågan på nya fordon, både personbilar och lastbilar, är en återspegling av att Sverige befinner sig i en högkonjunktur. Konjunkturinstitutets senaste konjunkturbarometer för oktober visar på ett fortsatt mycket ljust stämningsläge i svensk ekonomi såväl för näringslivet som för svenska privathushåll. Detta talar för en fortsatt positiv utveckling på fordonsmarknaden framöver, säger Bertil Moldén.

Bonus-malus systemet påverkar bilmarknaden
- Det nya bonus-malus systemet som väntas träda ikraft den 1 juli nästa år för nyregistrerade personbilar och lätta lastbilar innebär i många fall en kraftigt höjd fordonsskatt under de tre första åren. Den som vill vara säker på att få sin nya bil registrerad före 1 juli 2018 och undvika den höjda skatten bör beställa sin bil redan nu under fjärde kvartalet 2017, säger Bertil Moldén.

Oktoberrekord för lätta lastbilar
- Registreringarna av lätta lastbilar ökade med 34,4 procent i oktober och nådde den högsta siffran någonsin för en oktobermånad. Aktiviteten i svensk ekonomi är hög bland annat för hantverkare och för servicetjänster, vilket medför ett ökat transportbehov och ökad efterfrågan på lätta lastbilar, säger Bertil Moldén.

Stor ökning för tunga lastbilar, +10,8 procent
- Stora infrastruktursatsningar och ökande transportvolymer på väg gör att efterfrågan på såväl anläggningsbilar som fjärrtransportbilar ökar kraftigt. Mycket beroende på att ”järnvägen har problem med både kvaliteten och lönsamheten samtidigt som sjöfarten inte tar några marknadsandelar” enligt Svante Axelsson som är Regeringens samordnare för ett fossilfritt Sverige i Dagens industri idag 1 november, säger Bertil Moldén.

Supermiljöbilar ökade 82 procent i oktober
- Nyregistreringarna av supermiljöbilar, dvs elbilar och laddhybrider, ökade med 82 procent i oktober och med 43 procent hittills i år. Andelen supermiljöbilar av de totala nyregistreringarna i oktober var 6,6 procent jämfört med 3,7 procent i oktober förra året. Hittills i år är andelen supermiljöbilar 4,8 procent, jämfört 3,4 procent samma period förra året. Det är visserligen en uppgång från låga siffror, men den ökade andelen supermiljöbilar är positiv och bidrar till minskade utsläpp av både koldioxid och andra utsläpp från nya bilar, avslutar Bertil Moldén.

Klicka här för att läsa pressmeddelandet i sin helhet i PDF

Klicka här för att läsa hela topplistan per modell
 

nyregokt17Bild1.jpg


Ökning för personbilar och lastbilar i oktober
Under oktober registrerades 32 112 nya personbilar, vilket är en ökning med 0,9% jämfört med samma månad förra året. Hittills i år, januari-oktober, har registreringarna ökat med 2,9%. Lastbilsregistreringarna totalt ökade med 30,7% under oktober till 5 995. Hittills i år har lastbilsregistreringarna ökat med 7,0%. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton ökade med 34,4% och tunga lastbilar över 16 ton ökade med 10,8% i oktober. Hittills i år har lätta lastbilar ökat med 7,0% och tunga lastbilar har ökat med 7,4%.

46,1 procent dieslar i oktober
Antalet nyregistrerade dieselbilar minskade med 10,2% i oktober. Andelen dieslar av de totala nybilsregistreringarna var 46,1%. I oktober förra året var dieselandelen 51,8%. Hittills i år ligger dieselandelen på 50,4% jämfört med 52,8% samma period förra året.

19,7 procent miljöbilar i oktober
Antalet nyregistreringar av miljöbilar under oktober uppgick till 6 323 och miljöbilsandelen till 19,7% enligt den skärpta miljöbilsdefinitionen som gäller från 1 januari 2013. Hittills i år ligger miljöbilsandelen på 16,9%.

Nyregistrerade supermiljöbilar
Antalet nyregistrerade supermiljöbilar, dvs bilar med koldioxidutsläpp på max 50 g/km, uppgick till
2 135 st i oktober jämfört med 1 173 st samma månad förra året. Jan-okt i år nyregistrerades 14 820 st supermiljöbilar, vilket kan jämföras med 10 373 st samma period förra året.

Nyregistrerade eldrivna lätta lastbilar
Antalet nyregistrerade eldrivna lätta lastbilar på högst 3,5 ton uppgick till 17 st i oktober i år jämfört med 19 st i oktober förra året. Jan-okt i år registrerades 279 st eldrivna lätta lastbilar jämfört med 218 st samma period förra året.

Detaljerad information om fordonsregistreringarna finns i bifogade material.

För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31