Rekordstarkt första halvår på bilmarknaden

BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för juni 2016 visar följande:

Ny rapport: körkort viktigt för integration

En ny rapport från HUI Research, som är framtagen på uppdrag av Transportföretagen, Sveriges Trafikskolors Riksförbund och BIL Sweden, visar att ett ökat körkortstagande bland invandrare skulle öppna en väsentligt större arbetsmarknad och vara positi...

Bra drag i bilhallarna i juni

- Det är fortsatt full fart på fordonsmarknaden. I juni ökade nyregistreringarna av personbilar med 12,6 procent, lätta lastbilar steg med 17 procent och tunga lastbilar gick upp med 28,8 procent. För personbilarnas del är det trettionde månaden i ra...

Körkort, en nyckel till arbete och integration

Vad är det första man behöver som nyanländ i Sverige? Språkkunskaper, bostad och – körkort! Körkortet ger anställbarhet och är nästan oumbärligt i avsaknad av en validerad högre utbildning eller efterfrågad yrkesutbildning.

Möt makthavarna i BIL Swedens Heta Stol!

Kommer Sverige att satsa på elvägar eller höghastighetståg? Hur går det för förnybara bränslen? Bör staten bestämma vilken bil du ska köpa?