Kraftigt minskande andel nya dieselbilar för fjärde året i rad

Rekordåret på bilmarknaden 2016 blev det fjärde året i rad då andelen dieselbilar av den totala nybilsförsäljningen minskade. Sedan 2012 har andelen minskat från knappt 67 procent till drygt 52 procent av alla nyregistrerade bilar.

Supermiljöbilar ökade 51 procent förra året

BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för helåret 2016 visar bland annat följande:

Definitiva nyregistreringar under 2016

Enligt definitiva siffror från BIL Sweden registrerades 372 318 nya personbilar under 2016, vilket är en ökning med 7,9 % jämfört med 2015. 2016 års siffra är den högsta någonsin och slår det tidigare rekordet från 2015 på 345 108 bilar.

Bilrekord! Är glaset halvfullt eller halvtomt?

Bilförsäljningen slog nytt rekord 2016 med drygt 372 000 nyregistrerade bilar.

Nytt bilrekord!

- Rekord för nya personbilar: 372 300 under 2016

- Rekord för nya lätta lastbilar: 51 700 under 2016

- Rekord för nya lastbilar, totalt: 58 200 under 2016

- Prognos för 2017: 360 000 personbilar och 52 000 lätta...