Ny rapport från VTI bekräftar överbeskattningen av svenska bilister

Svenska bilister är idag kraftigt överbeskattade. Enligt ny forskning från VTI (Statens väg- och trafikforskningsinstitut) är marginalskatterna som bilister tvingas betala betydligt högre än de skador biltrafiken åstadkommer samhället. I arbetet, som...

Bästa bilnovember någonsin

- Det var fortsatt bra fart på bilmarknaden i november. Nyregistreringarna av personbilar ökade med 1,4 procent, vilket är den trettiofemte månaden i rad med ökade registreringar. Årets november är den bästa novembermånaden någonsin för personbilar. ...

Lovande besked i regeringens forskningspropp

Idag presenterades regeringens forskningsproposition, ”Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft”. Flera besked i propositionen är lovande.

Kopiera Nollvisionen på klimatområdet

Sveriges framgångsrika arbete med trafiksäkerhet, Nollvisionen, fortsätter. Enligt färsk statistik från Eurostat så är Sverige ledande när det gäller trafiksäkerhet. Efter Malta hade Sverige under 2015 det minsta antalet personer som omkom i trafikol...

Laddbara bilar ökar kraftigt


BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för oktober 2016 visar bland annat följande: