E-fordon

Information gällande elbilar som råkat ut för en olycka och behöver tas om hand. Bakom denna hemsida står tillverkare av elbilar, bilar som idag finns att köpa på den svenska marknaden.

För att bilproducenterna/bilimportörerna ska kunna omhänderta delvis eller helt skadade elbilar på ett korrekt sätt ur säkerhetssynpunkt, men också lagkravssynpunkt (elbilsbatteriet faller under ett producentansvar) så har vi här försökt att skräddarsy information, till olika mottagare. Med elbilar avses både hybrider och ”batteribilar” utan förbränningsmotor.

Elbilsinfo

Läs mer på elbilsinfo.se

Kontakt

Kontaktperson för servicemarknadsfrågor:
Anders Karlsson, Tel: 070-384 57 23
anders.karlsson@bilsweden.se

Filer

Handbok och branschpraxis El.pdf
03 Eng version Handbok och branschpraxis El_eng.pdf