BIL Sweden om Marknadsdomstolens beslut 2013-05-02

Marknadsdomstolen meddelade idag dom i målet BIL Sweden mot MECA Sweden AB. Domstolen förbjuder MECA Sweden AB vid vite av en miljon kronor att vid marknadsföring av bilverkstäder och bilreservdelar använda följande påståenden:

a) MECA är en märkesverkstad;
b) MECA är en märkesverkstad för alla märken;
c) MECA:s anslutna verkstäder kan serva alla bilar;
d) MECA:s anslutna verkstäder använder bara originaldelar;
e) oavsett vilket märke man än kör finns det en MECA-mekaniker med rätt kompetens och utbildning att ta hand om den;
f) MECA:s anslutna verkstäder kan genomföra samma service och reparationer som auktoriserade verkstäder;
g) MECA:s reservdelar kan hålla högre kvalitet än de auktoriserade verkstädernas reservdelar;
h) MECA kan erbjuda minst samma servicenivå, men i regel till ett mycket förmånligare pris än auktoriserade verkstäder;
i) eller andra påståenden med väsentligen samma innebörd, om så inte är fallet.

- BIL Sweden värnar om en öppen marknad med konkurrens på lika villkor. Fri etableringsrätt och fri konkurrens råder idag på fordonsservicemarknaden med möjlighet för alla att erbjuda service och reparationer. Det växande utbudet av tjänster och den skarpa konkurrensen ställer höga krav på tydlig och korrekt information för att kunder inte ska bli vilseledda, säger Bertil Moldén vd för BIL Sweden.

- Marknadsdomstolens dom är principiellt betydelsefull för innebörden av ord som märkesverkstad, originaldel och andra för konsumenten viktiga begrepp, säger Bertil Moldén.

En auktoriserad verkstad ingår i bilmärkets nätverk och binds av avtal som ställer krav på kontinuerlig märkesspecifik utbildning och fackmässighet enligt fordonstillverkarens anvisningar vid utfört arbete, vilket sammantaget innebär en trygghet och garanti för att bilen blir omhändertagen på ett fackmässigt sätt. Det är rimligt att ställa samma krav på en icke-auktoriserad verkstad om de hävdar att de har rätt kompetens att ta hand om ett eller fler bilmärken.
-På fordonservicemarknaden innebär fackmässighet de facto att man kontinuerligt uppdaterar sig för att möta de krav på utbildning, utrustning, reservdelar, servicenivå och kvalitetsnivå som respektive fordonstillverkare ställer, fortsätter Bertil Moldén.

- Beslutet är betydelsefullt för hela branschen och bidrar till ökad transparens på marknaden, vilket gynnar konsumenten, avslutar Bertil Moldén.

För ytterligare frågor, kontakta BIL Swedens vd Bertil Moldén, telefon 070-638 65 31

www.marknadsdomstolen.se