De nya reglerna för tjänstebilar riskerar att bli verkningslösa

I 2013 års ekonomiska vårproposition föreslår regeringen att det nedsatta förmånsvärdet för elbilar, gasbilar och laddhybridbilar förlängs med ytterligare tre år. Samtidigt ger regeringen besked om att skattebefrielsen för höginblandade och rena biodrivmedel, som exempelvis E85/ED95 och biogas, blir kvar också efter 2013.

-Det är glädjande att regeringen äntligen ger besked när det gäller det nedsatta förmånsvärdet och att detta nu förlängs med tre år, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

Nedsättningen föreslås även fortsättningsvis vara 40 procent av förmånsvärdet för närmast jämförbara konventionella bil, dock högst 16 000 kronor per år. Det nuvarande regelverket löper ut efter 2013, men kommer i och med regeringens förslag förlängas till och med 2016.

-Det är dock viktigt att de som tecknar ett leasingskontrakt fram till 2016 får behålla den föreslagna nedsättningen under den hela tecknade leasingperioden, dock max tre år. Annars riskerar den föreslagna nedsättningen att bli helt verkningslös, fortsätter Bertil Moldén.

BIL Sweden är också positiva till förslaget om kvotplikt för låginblandning av biodrivmedel i bensin och diesel. Det är ett effektivt sätt att säkerställa hög andel låginblandning, avslutar Bertil Moldén.

För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31