Fordonsindustrin är viktig för AB Sverige

Fordonsindustrin är en av Sveriges viktigaste näringar med stor betydelse för sysselsättning, export, investeringar, forskning och utveckling samt kunskapssprid-ning till andra näringsgrenar.

Fordonsklustret med utveckling och tillverkning av fordon betyder oerhört mycket för svensk ekonomi och för Sverige som industrination. 

Läs mer här.