Komplett ringled runt Stockholm

Östlig förbindelse – Den sista viktiga pusselbiten. Givet att Förbifart Stockholm blir färdigbyggd så är en förbindelse mellan Södra och Norra Länken den viktigaste stora åtgärden för att avlasta innerstaden och få Stockholms trafik att flyta bättre.

Läs Stockholms Handelskammares rapport om vad en östlig förbindelse skulle betyda för stadsmiljön och framkomligheten i Stockholm. En majoritet av stockholmarna vill se både den och Förbifarten färdigbyggda.

Filer

Komplett_ringled_SHK2014.pdf