Nybilsregistreringarna för 2013 presenteras den 2 januari i Kungsan

Inbjudan till presskonferens.

BIL Sweden presenterar utfallet av nybilsregistreringarna för 2013 samt prognos för 2014. Dessutom kommer BIL Sweden att ge en prognos över antalet laddbara elbilar som kommer att registreras under 2014.
I samband med presskonferensen kommer våra medlemmar att visa upp det senaste på miljöbilsfronten. Det finns därmed möjlighet att ställa direkta frågor om dessa bilar då representanter från biltillverkarna är på plats. Dessutom kommer det att presenteras en uppdaterad lista över de modeller som uppfyller miljöbilsdefintionen samt en lista över de laddbara elbilar som redan finns på marknaden idag och de som är på gång längre fram.

Datum: Torsdag den 2 januari 2014
Tid: Kl 9.00

Plats: So Stockholm, Jussi Björlings Allé 5, Kungsträdgården (vid stora scenen), Stockholm
Vi bjuder på kaffe och smörgås från kl 08.45.

För mer information kontakta Anders Norén (teknisk chef), tel 076-145 00 47 eller Jessica Alenius (vice vd), tel 070-235 63 19.