Nybilsregistreringarna ökar i alla län

BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för juni 2014 visar följande:

A) Nybilsregistreringarna ökar i alla län

B) Supermiljöbilar ökar kraftigt

C) Var fjärde ny bil registreras i de tre storstadskommunerna
 

A) Nybilsregistreringarna ökar i alla län

- Uppgången för nya bilar är spridd över hela landet och samtliga län visar på ökade registreringar under det första halvåret. Störst var uppgången på Gotland med en ökning på 55 procent januari-juni. Lägst ökningstal hade Kalmar län med plus nio procent. I riket som helhet var uppgången 18 procent, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

- Det här är en mycket glädjande utveckling och vi tror på en fortsatt stark bilmarknad under resten av året. Köpstarka och optimistiska hushåll, låga räntor och en bra balans på begagnatmarknaden talar för detta, fortsätter Bertil  Moldén.

Bild1länökning


B) Supermiljöbilar ökar kraftigt

- Nyregistreringarna av supermiljöbilar, dvs bilar med koldioxidutsläpp på högst 50 g/km, har ökat kraftigt under de senaste månaderna, även om det är en uppgång från låga nivåer. Under juni sexdubblades registreringarna av supermiljöbilar jämfört med juni förra året, och under det första halvåret var ökningen 158 procent. Supermiljöbilarnas andel av de totala nybilsregistreringarna i juni var 2,1 procent jämfört 0,4 procent i juni förra året. Sju av tio supermiljöbilar registreras i de tre storstadslänen, säger Bertil Moldén.

- Redan tilldelade medel för supermiljöbilspremien under 2014 kommer inte att räcka till och BIL Sweden har därför i ett brev till berörda ministrar begärt att regeringen omgående ger besked om att ytterligare medel för supermiljöbilspremien kommer att tillföras så att alla supermiljöbilar som nyregistreras i år verkligen kommer att få sin supermiljöbilspremie, fortsätter Bertil Moldén.   

Bild2supermiljömånad

Bild3supermiljölän


C) Var fjärde ny bil registreras i de tre storstadskommunerna

- Var fjärde ny bil  som nyregistrerades under det första halvåret i år registrerades i de tre storstadskommunerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Det är en högre andel av hela rikets nybilsregistreringar än dessa kommuners andel av befolkningen. Det förklaras bland annat av att många stora börsbolag och leasingbolag har sitt säte i storstadskommunerna och att dessa bilar registreras där även om de används i övriga delar av landet, avslutar Bertil Moldén.


Bild4kommun

 

Detaljerad information finns i bifogade material.


För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31.

 

Filer

länkommunjuni14.xlsx