Ökade nyregistreringar av supermiljöbilar

BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för mars 2014 visar följande:

A) Ökade nyregistreringar av supermiljöbilar

B) Två av tre nya miljöbilar är dieslar i Stockholms län

C) Nya bilar ökar mest på Gotland

D) Var fjärde ny bil registreras i de tre storstadskommunerna


 

A) Ökade nyregistreringar av supermiljöbilar

- Nyregistreringarna av supermiljöbilar, dvs elbilar och laddhybrider, har ökat med 24 procent hittills i år. Nästan varannan supermiljöbil nyregistrerades i Stockholms län. Supermiljöbilarna står dock än så länge för bara 1,1 procent av de totala nybilsregistreringarna i Sverige jan-mars i år, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

Bild1supermiljö

 

B) Två av tre nya miljöbilar är dieslar i Stockholms län

- Två av tre nyregistrerade miljöbilar i Stockholms län jan-mars i år var dieslar. Näst vanligaste miljöbilen var elhybrider (13 procent) följt av gasbilar (åtta procent), supermiljöbilar (knappt åtta procent) och etanolbilar (fem procent), säger Bertil Moldén.


Bild2miljöpertypsth
 


C) Nya bilar ökar mest på Gotland

- Samtliga län har ökat sina nybilsregistreringar hittills i år. Gotland har den största ökningen med ett plus på 59 procent. Uppgången på Gotland är stor procentuellt sett men liten i absoluta tal, plus 94 bilar. Näst störst ökning hade Västernorrlands län med en uppgång på 34 procent. I riket som helhet var ökningen 21 procent, säger Bertil Moldén.

- Gotland är det län som har högsta biltätheten i Sverige med 583 personbilar personbilar per 1 000 invånare, vilket visar på ett stort beroende av bilen som transportmedel, fortsätter Bertil Moldén.
 

Bild3ökninglän


D) Var fjärde ny bil registreras i de tre storstadskommunerna

- Var fjärde bil som nyregistrerades under det första kvartalet i år registrerades i de tre storstads-kommunerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Det är en högre andel än som motsvaras av antalet invånare i de tre kommunerna. Att andelen av nybilsregistreringarna (25 procent) är högre än befolkningsandelen (18 procent) förklaras bland annat av att många stora börsbolag och leasingbolag har sitt säte i storstadskommunerna även om bilarna används i övriga delar av landet, avslutar Bertil Moldén.


Bild4kommun

 

Detaljerad information finns i bifogade material.


För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31.

Filer

länkommunmars14.xlsx