Finns “Peak Car”?

I samhällsdebatten förekommer ibland uttrycket ”Peak Car”. Betydelsen av ”Peak Car” varierar, men syftet är oftast att sätta en bild av att bilen kommer att ha mindre betydelse i framtiden.

I bifogade folder granskas några av de påståenden som nämns i debatten om ”Peak Car”. Hur är det egentligen med dessa påståenden?

Läs foldern här.

För mer information kontakta vVD Jessica Alenius, tel 070-23 56 319.