Skatterna från vägtransporterna räddar välfärden

Vägtransporterna i Sverige betalar ca 58 miljarder kronor i olika specialskatter på sina fordon. Räknar man dessutom in generella skatter som moms uppgår det totala skatteuttaget på vägtransporterna till närmare 90 miljarder kronor.

Av de skatter som staten tar in går drygt 20 miljarder tillbaka i form av väginvesteringar och vägunderhåll.

Läs mer här.