Stark nybilsförsäljning ger höjd prognos

BIL Sweden reviderar upp prognosen för nybilsregistreringarna under 2014 till 290 000 personbilar. Det är en uppjustering med 15 000 bilar jämfört med den tidigare prognosen på 275 000. Även prognosen för registreringarna av lätta lastbilar under 2014 justeras upp från 40 000 till 42 000 fordon. Under 2013 nyregistrerades 269 599 personbilar och 37 342 lätta lastbilar.

- Bakgrunden till upprevideringen av prognoserna är den starka utvecklingen av nyregistreringarna i januari och februari och att orderingången är mycket god. Bland övriga faktorer som talar för en stark bilmarknad i år är ökad köpkraft hos hushållen, rekordlåga räntor, minskad arbetslöshet, framtidsoptimism hos både hushåll och företag och en förbättring av den allmänna konjunkturen, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

- Den ökade bilefterfrågan har gjort att leveranstiderna för både privatbilar och tjänstebilar av vissa populära modeller/versioner har ökat, så den som funderar på att köpa ny bil bör beställa omgående för att säkerställa leverans före semestern, fortsätter Bertil Moldén.

- Bakom den höjda prognosen för lätta lastbilar ligger de starka registreringarna i början på året och ett ökat ordertecknande. Vi ser en återhämtning av konjunkturen vilket medför ett ökat transportbehov inom näringslivet och en ökad efterfrågan på lastbilar. ROT- och RUT-avdragen bidrar också starkt till den ökade efterfrågan på lätta lastbilar, säger Bertil Moldén.  

- Om prognoserna slår in blir 2014 det nionde bästa året någonsin för personbilar och det tredje bästa för lätta lastbilar, avslutar Bertil Moldén.


För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31.
 

Bild1prognosPB
 

10 bästa personbilsåren

                 År              Antal nyregistrerade personbilar

1.              1988         343 963

2.              1987         315 950

3.              1976         312 880

4.              1989         307 104

5.              2007         306 794

6.              2011         304 984

7.              1999         295 249

8.              2000         290 529

9.              2014         290 000 (prognos)

10.            2010         289 684

 

Bild2LLB
 

10 bästa åren för lätta lastbilar

                  År           Nyregistrerade lätta lastbilar (högst 3,5 t)               

1.              2011         46 337

2.              2007         44 084

3.              2014         42 000 (prognos)

4.              2006         39 398

5.              2012         39 301

6.              2008         39 175

7.              2010         37 902

8.              2013         37 342

9.              1989         34 827

10.            2005         34 686

Filer

pressmeddhöjdprognos2014.pdf