Stockholmarna vill ha bil även i framtiden

Partierna i Stadshuset, såväl inom den styrande borgerliga alliansen som inom oppositionen, tror att parkeringstalen vid nybyggnation kommer att vara lägre på sikt. Vänsterpartiet vill att p-talen ska sänkas nedåt mot 0,1 i vissa lägen och aldrig vara högre än 0,6. Även Folkpartiet och Miljöpartiet funderar kring dessa nivåer.

En undersökning som gjordes av Demoskop i våras visar att Stockholmarna behöver bilen för att klara vardagen. 75 procent av de tillfrågade anser att det är viktigt att det i nya bostadsområden planeras för bilars framkomlighet och parkering. 59 procent anser att det är viktigt att ha kunna ha bil även om man bor i en storstad.

- Bilen är oersättlig för att få livspusslet att gå ihop. Vi behöver smarta parkeringslösningar och en modern stadsplanering som på ett hållbart sätt inkluderar bilen. Undersökningen visar att politikerna i Stadshuset inte har med sig Stockholmarna i denna fråga, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

- Vi är alla resekonsumenter – ”blandare”, dvs vi använder olika transportmedel; bilen, cykeln, eller kollektivtrafiken för olika ändamål. Vi är inte bilister eller cyklister – utan vi nyttjar olika transportmedel under en dag och ibland till och med under en och samma resa, avslutar Bertil Moldén.

Läs undersökningen i bifogade pdf-fil.

För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31.

Filer

Presentation - Stockholmarnas inställning till bilen.pdf